English

Vea-ambassadør Bjørnar Bjelland

Veas ambassadørpris deles ut hvert år og den gis til en person som viser faglig engasjement og gir Vea positiv omtale.

Det var to personer som ble utnevnt til Vea-ambassadører i 2014, og prisen gikk til  Tommy Eide og Bjørnar Bjelland. Under kan du se begrunnelsen for hvorfor akkurat Bjørnar Bjelland ble utnevnt til Vea-ambassadør.

Bjørnar Bjelland (Hagebrukskandidat NMBU, Grønn Næringskompetanse)

  • har vist stort engasjement for deler av Veas fagområde og for å bidra til utvikling av kompetanse for folk i gartner- og grøntbransjen.
  • foreslo Vea som samarbeidspartner for fagmiljøet i Vestfold, da det skulle utvikles et fagskolestudium for gartner- og grøntbransjen.
  • har deltatt med stort engasjement i utviklingen av fagskolestudiet Driftsledelse gartner og grønt
  • har hatt mangeårig kontakt med Vea i sin rolle gjennom Norsk gartnerforbund
  • har sittet i fagskolestyret på Vea.
  • er medspiller og pådriver for at Vea ble med som samarbeidspartner i Begoniaforedlingsprosjektet.

Rektor Stein Aarskog sammen med Bjørnar Bjelland under overrekkelsen av Vea sin ambassadørpris.

Oppdatert 27.10.2017