English

Vea-ambassadør Nils Normann Iversen

Veas ambassadørpris deles ut hvert år og den gis til en person som viser faglig engasjement og gir Vea positiv omtale.

Det var tre personer som ble utnevnt til Vea-ambassadører i 2013, og prisen gikk til Tor Jørgen Askim, Stein Are Hansen og Nils Normann Iversen. Under kan du se begrunnelsen for hvorfor akkurat Nils Normann Iversen ble utnevnt til Vea-ambassadør.

Nils Normann Iversen (Blomsterdekoratør,Kreativ Flora)

  • stiller alltid opp for Vea og gir høylytt uttrykk for hvor viktig Vea er for bransjen (blomsterbransjen)
  • har vært sensor på Vea
  • har vært gjestelærer gjennom mange år
  • har deltatt som medlem av bransjeråd
  • har vært initiativtaker til sommerkurs på Vea gjennom 13 år
  • har vært en dyktig markedsfører av håndverket siden han var tenåring, deltatt i DM, NM og nordisk mesterskap og hatt tittelen norgesmester
  • er fortsatt en dyktig markedsfører av faget og håndverket
  • har gitt ut bøker som inspirerer til bruk av blomster og sprer glede
  • har alltid tatt imot utplasseringselever fra Vea

Nils Normann Iversen fikk overrakt Vea-ambassadørprisen av Fagskolestyrets leder Arild Sørum Stana.

Oppdatert 27.10.2017