English
Høst på Vea
 • Selma Frivoll
 • Dorte Finstad
 • Dorte Finstad
 • Dorte Finstad
 • Dorte Finstad
 • Selma Frivoll
 • Selma Frivoll
 • Selma Frivoll
 • Dorte Finstad
 • Dorte Finstad
 • Dorte Finstad
 • Dorte Finstad

Vea fortsetter med positiv utvikling

Ved studiestart 16. august 2011 kunne rektor Hildegard Johannessen ønske 90 nye elever og studenter velkommen til nytt studieår på Vea. Senere kommer de 60 studentene som skal fortsette sin påbegynte deltidsutdanning, og den 3. oktober starter en ny klasse som skal ta fagskoleutdanningen Anleggsgartnertekniker.

Det er svært gledelig å se den positive utviklingen for utdanning innen de grønne fagområdene, og at det er økende interesse for både voksenopplæring og fagskoleutdanning på Vea.

Denne høsten starter 11 elever fra Hedmark og Oppland på VG2 blomsterdekoratør. Interessen for utdanning i blomsterdekoratørfaget er synkende blant de unge elevene over hele landet, så det er bra at vi har elever nok til å opprette en klasse for de som tar ordinær videregående opplæring i blomsterdekoratørfaget.

blomsterdekoratørutdanning for voksne har Vea en klasse som tar utdanningen på heltid, og to klasser som tar blomsterdekoratørutdanning på deltid. Tilsammen er det 41 elever som ønsker å bli blomsterdekoratører og dette lover bra for oss som ønsker å møte faglærte blomsterdekoratører i landets blomsterforretninger i fremtiden.

Positivt er det også at Fagskoleutdanningen Botanisk Design har flere studenter enn tidligere. Her har Vea gjort noen endringer, slik at det skal bli lettere å tilpasse videreutdanningen slik at den kan kombineres med jobb. Studentene er på Vea på ukessamlinger og det første året er det mye undervisning i de merkantile fagene som fører til Mesterbrev. Etter to år på Botanisk Design, deltid, har blomsterdekoratørene jobbet med fordypning, eksperimentering og videreutvikling i blomsterdekoratørfaget. I tillegg til at de har lært om ledelse og drift av egen bedrift, og tatt eksamen i mesterbrevfagene.

Det er gartnerutdanning for voksne som er det mest etterspurte utdanningstilbudet på Vea. For studieåret 2011/2012 hadde Vea  søkere til totalt 25 plasser. I tillegg fortsetter en klasse med andre års gartnerelever der det er 24 elever.

Etter endt gartnerutdanning kan man gå videre på Fagskoleutdanningen Park- og hagedrift. Denne utdanningen er samlingsbasert og undervisningen er fordelt over tre år. Dette betyr at det er tre klasser med studenter på Park- og hagedrift, med tilsammen 32 studenter.

Høsten 2010 startet en ny fagskoleutdanning for Anleggsgartnere opp på Vea. Dette er en videreutdanning for anleggsgartnere som ønsker å lære mer om ledelse, prosjektering,teknikk og forvaltning. De får tittelen Anleggsgartnertekniker etter fullført utdanning. Vea hadde som mål å tilby denne utdanningen til nye studenter annethvert år, men på grunn av stor etterspørsel fra bransjen ble det vedtatt å starte opp med en ny klasse også høsten 2011. I tillegg til det første kullet på 8 studenter er det forventet at det kommer ca 13 anleggsgartnere til studiestart på Anleggsgartnertekniker den 3. oktober 2011.

Totalt gir dette Vea 162 elever og studenter, noe som er en økning på 33% fra studieåret 2010/2011. Siden 2007 har elev og studenttallet på Vea økt med hele 138%.


Les artikkel om studiestart på Vea som sto i Ringsaker Blad 18.august 2011. Ringsaker Blad

Alle nye elever, studenter og de ansatte på Vea var samlet i biblioteket i forbindelse med studiestart på Vea den 16. august 2011.

Tekst og foto: Dorte Finstad


Tilbake