English
Høst på Vea
 • Selma Frivoll
 • Dorte Finstad
 • Dorte Finstad
 • Dorte Finstad
 • Dorte Finstad
 • Selma Frivoll
 • Selma Frivoll
 • Selma Frivoll
 • Dorte Finstad
 • Dorte Finstad
 • Dorte Finstad
 • Dorte Finstad

Studiestart for 95. gang på Vea.

På Vea har det vært skole siden 1923 og hvert år siden da, har nye studenter og elever møtt forventningsfulle og spente til studiestart.

Skoleåret 2018/2019 er det 166 studenter og elever som tar utdanning på Vea. 116 av dem er helt nye studenter og elever, mens det i tillegg er 50 studenter og elever som fortsetter på sitt andre år med utdanning innen grønne fagområder. De aller fleste kommer til Vea på samlinger for 2-5 dager om gangen. Det er kun en klasse som tar utdanning på heltid.

Fagskoleutdanninger som starter opp høsten 2018

 • Botanisk design og ledelse
 • Blomsterfaglig konseptutvikling og ledelse
 • Eksperimentell formgivning med plantemateriale
 • Grøntanleggsforvalting
 • Planlegging og skjøtsel av grøntanlegg
 • Skjøtsel og drift av uteområder
 • Lokal overvannsdisponering
 • Gartner med antikvarisk kompetanse
 • Historiske grøntanlegg
Fagskoleutdanninger som startet opp i 2017 som fortsetter i 2018/2019
 • Anleggsgartnertekniker 
 • Park- og hagedrift 

Utdanning på videregående nivå for voksne

Det har vært svært god søkning til gartnerutdanning og blomsterdekoratørutdanning som er rettet mot voksne. Disse utdanningene startet opp høsten 2018:

 • Blomsterdekoratørutdanning, heltid
 • Gartnerutdanning, deltid
 • Blomsterdekoratørutdanning, deltid
Utdanning på videregående nivå som startet opp i 2017 som fortsetter i 2018/2019
 • Gartnerutdanning, deltid
Mesterutdanning

De som tar Mesterutdanning fortsetter sin utdanning frem til desember 2018. Vi starter opp en ny klasse for dere som ønsker å ta Mesterbrev 18. januar 2019. Undervisningen er lagt til helger og undervisningsted er Oslo. Les mer og meld deg på Mesterutdanningen her: Mesterbrev
   
Dette er den aller første klassen som tar fagskoleutdanningen Lokal overvannsdisponering (LOD). Studentene som tar fagskoleutdanningen Botanisk design og ledelse (BDL) er godt i gang.
   
Faglærer Per Spangen har plantekjennskap med elevene som tar gartnerutdanning (GV18). Elevene som tar blomsterdekoratørutdanning høster inn materialer fra skolens uteområde for aller første gang.

Tekst og foto: Dorte Finstad

Oppdatert 21.09.2018