English
Høst på Vea
 • Selma Frivoll
 • Dorte Finstad
 • Dorte Finstad
 • Dorte Finstad
 • Dorte Finstad
 • Selma Frivoll
 • Selma Frivoll
 • Selma Frivoll
 • Dorte Finstad
 • Dorte Finstad
 • Dorte Finstad
 • Dorte Finstad

Uteområdet og veksthuset som læringsarena

Vea ligger fritt og fint til med utsikt over Mjøsa og områdene rundt. Skolen disponerer et areal på 150 daa, og hele dette området kan benyttes som læringsarena for alle elever og studenter på Vea.

Det meste av uteområdet er park eller dyrket mark. I parken finnes et rikholdig utvalg av planter som brukes i undervisningen.

Etter at Vea ble fagskole og fikk utvidet studietilbudet sitt er behovet for ulike undervisningsarenaer i stadig utvikling i tråd med studieplaner på de ulike studiene. Undervisningen foregår  i klasserommene, rundt om i parken eller i veksthusene. Aktivitetene varierer etter som årstidene skifter.

Plantekjennskap om trær, prydbusker, stauder og sommerblomster kan studeres der de vokser i sitt naturlige element. Mange av studentene bor på skolen og bruker området både på dag og kveldstid.

Studietilbudene på Vea kan dra nytte av hverandre, og Vea har mange områder i parken som brukes som øvingsarena for både gartner og blomsteravdelingen.

  

Garnerelevene lærer å produsere grønnsaker, urter, frukt og bær, planteskolevarer og blomster. Det meste som blir produsert brukes på skolen. På denne måten får alle som studerer på Vea et forhold til hvordan planter produseres og hva de kan brukes til. Studentene er på en eller annen måte delaktig i alle planteproduksjoner som foregår på skolen.

   

Utforming av uteområdene preges i stor grad av prosjekter og studieplanene som er aktuelle. Studentene på Vea er velkommne til å bruke uteområdene og veksthuset til de prosjektene de til enhver tid har.

Tekst: Sissel Alvestad

Foto: Sissel Alvestad og Dorte Finstad 

Oppdatert 02.10.2015