English
 • Dorte Finstad
 • Dorte Finstad
 • Selma Frivoll
 • Silje Lerberg
 • Per Spangen
 • Laila Volden Magnussen
 • Knut Movik
 • Dorte Finstad
 • Sissel Alvestad
 • Liselott Lindfors
 • Dorte Finstad

Amazing Vea

Elevene på VG2 blomsterdekoratør har hatt Vea sin versjon av "Amazing race". Det var ingen tvil om at elevene har konkurranseinnstinkt!

Etter at eksamen er gjennomført, blir det ofte vanskelig å motivere elevene til å møte opp til undervisning. Ofte benyttes de aller siste skoledagene til repetisjon og rydding, noe som ikke alltid er like morsomt. Derfor ville faglærer Aina Østby arrangere en annerledes skoledag for elevene på VG2, og inviterte dem til å delta i "Amazing Vea".

Blomsterdekoratørelevene ble delt inn i lag, med tre personer på hvert lag. De fikk utdelt en oppgave som de måtte løse før de kunne gå videre til neste oppgave. Oppgavene var fordelt på ulike steder på skolens område, og i tillegg rtil å løse oppgaven, måtte de finne frem til hvor neste oppgave var. Første oppgave var i rosehuset, der det dyrkes roser som benyttes i undervisningen på Vea. Oppgaven var å vise at de kunne navnet på alle rosesortene som dyrkes på Vea. Videre skulle elevene finne frem til sommerblomstfeltet, der de fikk utdelt en liste med norske og botaniske navn på sommerblomster. Oppgaven var å finne ut hvilke sorter som var plantet ut.

Videre skulle elevene finne frem til "Grønnplanteavdelingen" i veksthuset. Der skulle de sette riktig norsk og botanisk navn på ulike planter, samt ta med et blad fra hver sort. Deretter skulle de gå til biblioteket, der de skulle lære et dikt utenat. Det var jevnt mellom lagene da de var i biblioteket, og det var spent stemning.
      

Å pugge dikt utenat, når man er presset på tid er utfordrende, - at diktet var skrevet på Ringsakerdialekt gjorde det ikke noe lettere!

Etter å fremført diktet for faglærer Aina Østby, skulle elevene til klasserommet på Låven. Der fikk de denne oppgaven: 

Velg en person til å utføre selve dekorasjonen.

 • Lag en dekorativ dekorasjon med klar fargedominans
 • 45 cm høy.
 • 5 Old Dutch roser
 • Blad, plantedeler fra oppgaven dere hadde i veksthuset
 • 2 Hostablad
 • 7 vortemelk
 • 10 bjørnegress
 • Fritt valg på resten av materialene
 • Tid 10 min etter at du/dere har satt i oasis og funnet blomster

Her har det ene laget begynt med å sette i oasis i skålen, og å finne frem materialer. Roser og blader har de med seg fra tidligere oppgaver.

   

Elevene konsentrerte seg om å svare på oppgaven, alle materialene måtte være med og høyden måtte stemme. Det gikk kanskje litt på bekostning av estetikk?

På denne oppgaven brukte begge lagene ganske lang tid. Det som var utfordrende i en stresset situasjon var å lese gjennom hele oppgaven før de skulle begynne å lage dekorasjonen. Ingen av lagene hadde klart for seg hva "Vortemelk" er, så de brukte litt tid på å finne ut hva det er, og hvor de kunne høste det på Vea. Det ene laget var ferdig med sin dekorasjon lenge før de andre, så de hadde et godt forsprang før de gikk videre til neste oppgave som var:

Vask burgunder søppeldunk helt ren.

  

Vea sin kompostdunk har vel aldri blitt vasket så raskt og grundig noen gang!

En fornøyd faglærer Aina Østby sammen med elevene etter at "Amazing Vea" var gjennomført.

Tekst og foto: Dorte Finstad 

Oppdatert 30.09.2015