English
 • Dorte Finstad
 • Dorte Finstad
 • Selma Frivoll
 • Silje Lerberg
 • Per Spangen
 • Laila Volden Magnussen
 • Knut Movik
 • Dorte Finstad
 • Sissel Alvestad
 • Liselott Lindfors
 • Dorte Finstad

Botanisk Design eksamen 2012

Studentene på fagskoleutdanningen Botanisk Design har stilt ut sine eksamensarbeider.

Avsluttende eksamen for studentene på Botanisk Design er individuell, praktisk og teoretisk, der de skal utføre et blomsterarbeid, levere en utvalgsmappe og ha en muntlig høring.

Dette var eksamnesoppgaven for Botanisk Design 2012:

Du skal lage et produkt med utgangspunkt fra tidligere oppgaver gitt gjennom studiet. Velg ut elementer fra tidligere arbeider som viser din progresjon gjennom studiet. Dette er din utvalgsmappe og fundamentet for din eksamensbesvarelse.

Samtlige fag skal være representert i utvalgsmappen. Velg relevante elementer fra de ulike fagene i forhold til målet ditt. Formuler oppgaven og skriv et sammendrag av utvalgsmappen din. Bruk vedlagte mal til dette. Innholdet i sammendraget skal diskuteres med veileder og deretter sendes sensor.

I den muntlige høringen vil vi stille faglige spørsmål relatert til eksamensbesvarelsen og berøre dine erfaringer gjort gjennom studiet.

Eksamensarbeidene

Janne Skaret har tatt fagskoleutdanningen på deltid over to år. Hun valgte å lage en botanisk kjole, med inspirasjon fra rokokko og nasjonalromantikken. Tittel på arbeidet er: "Den grønne kjolen". Kjolen er satt sammen av rosetter som er laget av bladene på Duftdaglilje.

   

Sigurdros Hymer valgte å lage et hodeplagg med inspirasjon fra Vikingetiden og det multikulturelle samfunnet vi lever i. Arbeidet heter "Skjult brud".

Benedicte Serigstad ønsket å jobbe med temaet brud, og ville spesielt jobbe med brudesløret. Hennes eksamensarbeid heter: "Et unikt brudearbeid".
Brudearbeidet skal festes i håret, og henge ned som et slør fra hodet og nedover kjolen bak bruden.

   

Tekst: Dorte Finstad
Foto: Dorte Finstad og Janne Skaret
Oppdatert 30.09.2015