English
 • Dorte Finstad
 • Dorte Finstad
 • Selma Frivoll
 • Silje Lerberg
 • Per Spangen
 • Laila Volden Magnussen
 • Knut Movik
 • Dorte Finstad
 • Sissel Alvestad
 • Liselott Lindfors
 • Dorte Finstad

Kvalitetsseminar på Vea 2015

Den 28. oktober gjennomførte fagskolen årets kvalitetsseminar.

Med engasjert deltagelse fra studenter på fagskolen, faglærere og ledelsen, diskuterte vi tilbakemeldinger som ble innhentet i kvalitetssystemet i skoleåret 2014-15.

Konklusjonen er at Vea leverer utdanning av høy kvalitet! Noen utfordringer finnes naturligvis og kvalitetsseminaret konkretiserte tiltak og oppgaver for ytterligere kvalitetsforbedring.

Med bakgrunn i alle innhentede data, skal kvalitetsrapporten nå ferdigstilles for behandling i fagskolestyret den 4. desember. Deretter legges rapporten ut her på fagskolens hjemmeside.

 

Deltagere på Vea sitt kvalitetsseminar 2015


Foran fra venstre: Sebastian Knarvik Lillejord (Anleggsgartnertekniker), Vidar Kristiansen (Park- og hagedrift) Marte Vorgaard (Eksperimentell Formgivning), Johanne Teigelid (Botanisk Design), Kjell Soto Østerud (Skjøtsel og drift)

Bak fra venstre: Aina Østby (Faglærer blomsterdekoratør) Anne Hagen Bakken (avdelingsleder gartneravdelingen) Liselott Lindfors (faglærer gartneravdelingen), Stein Aarskog (rektor), Håkon Aulie Nettum (KSS-ansvarlig) og Hildegunn Aas (avdelingsleder blomsterdekoratøravdelingen). 

Tekst: Stein Aarskog

Foto: Kristian Kjølhamar

Oppdatert 02.11.2015