English

Elev- og studentdemokrati

Norges grønne fagskole – Vea plikter å tilby relevant yrkesrettet utdanning av høy kvalitet. Fagskolen har derfor sterkt fokus på elev- og/ studentdemokratiet og ønsker en tett og god dialog med elevene og studentene om deres behov og forventninger.

Norges grønne fagskole – Vea plikter å tilby relevant yrkesrettet utdanning av høy kvalitet. Fagskolen har derfor sterkt fokus på elev- og/ studentdemokratiet og ønsker en tett og god dialog med elevene og studentene om deres behov og forventninger.

Fagskolen har de senere årene hatt en god utvikling med hensyn til elev- og studentmedvirkning, og vil fortsette å fremheve betydningen av et levende, aktivt og godt elev- og studentdemokrati. Elevenes og studentenes engasjement og involvering i fagskolens kvalitetsarbeid er avgjørende for å sikre hensiktsmessig evaluering av opplæringen og forhold som er knyttet til studiemiljø, - elev- og studentvelferd, læringsmiljø, herunder det fysiske og psykososiale arbeidsmiljø, infrastruktur og elev/studentdemokrati.

 

Vis mer
Vis mindre

Som fagskolestudent på Vea, er du en del av ONF

Høsten 2018 vedtok studentdemokratiet på Vea å bli medlem i ONF - Organisasjon for norske fagskolestudenter.

Les mer

Elev- og studentdemokrati på Vea

Vea har fokus på studentdemokratiet og ønsker en god dialog med studentene om deres behov og forventninger. Vea har flere råd og organer der studenter kan medvirke. Noen fora er kun rådgivende organer, mens andre er beslutningsdyktige.

Les mer