English

Internasjonalt samarbeid

Har du lyst til å reise mens du er elev/student på Vea? Norges grønne fagskole – Vea har stor internasjonal kontaktflate og mange internasjonale aktiviteter. 

Har du lyst til å reise mens du er elev/student på Vea? Norges grønne fagskole – Vea har stor internasjonal kontaktflate og mange internasjonale aktiviteter. 

I mindre fag som gartner- og blomsterdekoratørfag er det viktig med nye impulser og gode nettverk både i Norge og utlandet. Det legges store ressurser i internasjonalt arbeid. Vea er en del av Flornet www.flornet.eu som er et nettverk for europeiske skoler og andre aktører innenfor gartner- og blomsterdekoratørfag. Som elev eller student ved Vea kan du benytte dette nettverket til egen faglig utvikling. Utvekslingsprogrammet støttes av Erasmus+ (mobilitet). Andre arrangementer gir interessante internasjonale opplevelser og nyttig erfaringsgrunnlag.

Vis mer
Vis mindre

Students mobility

Three pupils from Secondary Vocational School Pruské, Slovakia, spent three weeks at Vea, in Norway, in the frame of Exchange Mobility Erasmus+.

Les mer

Julies utveksling til Finland

Som VG2 elev på Vea fekk eg vete at eg kunne søke om Eramus + stipend som ga meg mogelegheita å reise til Finland.

Les mer

Praksis i Nederland hos Coen Jansen

Vi er to elever som går gartnerutdanning for voksne på Norges grønne fagskole – Vea. Vi fikk stipend gjennom Erasmus+ for å kunne ha praksis i utlandet. Det var ikke tvil for oss hvor turen skulle gå; valget ble Veas partnerskole Groene Welle i Zwolle, Nederland.

Les mer

Blomsterdekoratør-elever på praksisopphold i Italia

Anniken og Andrea har vært på utveksling hos Ivan Bergh floral school og Ivana flower design, med stipend fra Erasmus+ Her kan du lese om deres opplevelser fra turen til Italia.

Les mer

Min utveksling hos Staatlice Fachshule für Blumenkunst Weihenstephan i Tyskland

Med stipendmidler gjennom Erasmus+ reiste jeg til Vea`s partnerskole i Tyskland. 

Les mer

På besøk hos Vea sin partnerskole i Barcelona

Jeg har vært på besøk hos vår partnerskole Escola d'Art Floral i Barcelona, med støtte fra Erasmus +

Les mer

Norges grønne fagskole – Vea har internasjonalt samarbeid

Et av Veas overordnede mål er å ha faglig utviklende samarbeid med nasjonale og internasjonale miljøer.

Les mer

Gartnere på praksisopphold i Langenlois

Ida Andersson og Joanna Sverdrup er begge elever ved gartnerutdanningen på Vea. De har fått stipend gjennom Erasmus+ for å ha praksis hos vår partnerskole i Østerrike.Her kan du se noe av det de fikk ut av oppholdet.

Les mer

Utveksling til Zwolle i Nederland med stipend fra Erasmus+

Maren Wærstad Norum tar gartnerutdanning på Vea. Hun har hatt praksis hos vår partnerskole Groene Welle i Nederland.

Les mer

My visit to the flower school of Paris, Ecole des fleuristes de Paris

The only flower school in Paris is private, and they have about 350 students on two levels. The two years study is finished with a big test that is mainly national but also some parts of it is local. 

             

Les mer

Utveksling til Østerrike

Jeg var så heldig å reise på utveksling med ERASMUS+ til Østerrike. Stedet jeg skulle til var Langenlois, hvor Gartenbauschule Langenlois, en av Vea sine partnerskoler, ligger.

Les mer

Erasmus opphold i Zwolle, Nederland

Jeannette er elev på gartnerutdanningen på Vea. Gjennom Erasmus+ har hun fått stipend til å besøke vår partnerskole i Zwolle og praktisere gartnerfaget i Nederland. Her er hennes erfaringer fra oppholdet.

Les mer

Blomsterdekoratører på utvekslingsopphold

Vea har denne uken hatt besøk av to tyske elever gjennom det europeiske utvekslingsprogrammet Erasmus +.

Les mer

Utvekslingsopphold i Slovenia

Som fagskoletudenter på Vea fikk vi stipend gjennom Erasmus+ for å kunne reise til Slovenia på utveksling.

Les mer

På studiebesøk i Celje i Slovenia

Marianne Leren, Elin Havreberg og jeg er på besøk på Sola za hortikulturo in vizualne umetnosti ( www.hvu.si) i Slovenia.

Les mer