English

Flornet EEIG

Vea er en del av det internasjonale nettverket Flornet, som består av europeiske skoler innenfor grønne fagområder. Nettverket er formalisert som et EEIG, som står for European Economic Interesting Grouping. 

 

Nettverket startet i 1997 med at tre skoler, Vea i Norge, Ingvar Strandhs Blomsterskola i Sverige og Magyar Gyula Kertészeti Szakközépiskola és Szakiskola  i Ungarn ønsket å samarbeide. Ideen bak samarbeidet var at kulturelle og faglige ulikheter var et godt utgangspunkt for utvikling. Sammen gjennomførte de prosjektet FAL, Floristry and Language støttet av EU-programmet Commenius.  Etterhvert var det flere som ønsket å være med og i 2009 ble Flornet EEIG stiftet. I dag er det nærmere 30 partnere i dette nettverket som samarbeider i ulike prosjekter hovedsakelig støttet av EU-midler. 

Dictionary

I perioden 2000 - 2003 utviklet partnere i nettverket en ordbok for blomsterdekoratører. Ordboken inneholder over 500 ord som er vanlige å bruke innen blomsterdekoratørfaget, og ordene er oversatt til 12 ulike europeiske språk. Boken brukes blant annet som hjelpemiddel når elever og studenter har praksisopphold i utlandet.

Mobilitet

Utveksling av elever og studenter mellom partnerne er en av de viktigste aktivitetene i Flornet. Hvert år får elever, studenter og ansatte mulighet til å besøke andre land for å bli kjent med fag, språk og kultur. Blant annet får de prøve hvordan det er å jobbe i blomsterbutikk, gartneri eller parkanlegg i et annet land, noe som kan by på utfordringer både faglig og kommunikasjonsmessig. 

 

Elever som er med på mobilitet deltar i ordinær undervisning på Vea. Dette er Simone og Lena fra Weihenstephan. De var med da studentene på Botanisk Design var på befaring i Rotlia naturreservat. Lærer Britta underviste på både norsk og tysk.

Internasjonal dommersertifisering

Sammen med Florint har Flornet også startet arbeidet med å utarbeide en internasjonal sertifisering av dommere i blomsterdekoratørfaget. Dette er også et prosjekt støttet av EU-midler, hvor flere sentrale aktører i den Europeiske blomsterdekoratørbransjen er med. Dette er et arbeid som har kommet relativt langt ved at det nå er flere dommere som både har blitt nasjonalt og internasjonalt sertifisert. Dette handler om en kvalitetssikring av kompetansen som spiller en viktig rolle i avviklingen av ulike konkurranser og opplæringssituasjoner i blomsterdekoratørfaget. Takket være det solide nettverket blant annet opparbeidet via Flornet, har Vea fått spille en rolle i dette arbeidet. En av Vea sine faglærere er blandt de første som ble internasjonalt sertifisert.


  

Linda Johnsen og Siv Engen Heimdahl var de to første norske dommerne som ble internasjonalt sertifisert.

Utdanningsmoduler 

Flornet har i løpet av disse 15 årene utviklet en internasjonal utdanning for blomsterdekoratører bestående av 9 moduler. De ulike modulene ble fordelt på 8 ulike partnere, som hadde ansvar for å utvikle modulen og knytte til seg relevant kompetanse for å danne et kompetansesenter. De ulike temaene for modulene er:
- Floristry and Joyful learning (NO)
- Floristry and Visualization (NO)
- Florstry, Tools and remedies (FIN)
- Floristry and Art history (HU)
- Floristry and Botany (NL)
- Floristry and Mercantile subjects (NL)
- Floristry and Avantgarde (IT)
- Floristry and Exposure (SVE)
- Floristry and Dimentions in Language (GER)


På denne måten ble utdanningen internasjonal på flere måter. Alle modulene er gjennomført 1 gang, og flere er gjennomført flere ganger. Det jobbes med å aktivisere modulene igjen, slik at dette blir en levende utdanning i fremtiden.

  

Med bakgrunn i disse modulene er det startet opp et arbeid med å utvikle en internasjonal bachelor-utdanning for blomsterdekoratører: International Bachelor in Floral Design. Dette er et arbeid som pågår og er viktig blant annet for å klargjøre blomsterdekoratører for det internasjonale arbeidsmarkedet og ikke minst heve statusen i verdens vakreste yrke. Utdanningen kan blant annet gi Veas fagskolestudenter på både Botanisk Design og Eksperimentell formgivning en mulighet til å studere videre mot en Bachelorgrad, hvor allerede gjennomført fagskoleutdanning teller som en del av denne høyskolegraden.  
 

Oversikt over alle partnere:

England

Partner  Hjemmeside
Easton College  http://www.eastonotley.ac.uk/

Estland

Partner  Hjemmeside
Räpina Gardening School   http://www.aianduskool.ee/

Finland

Partner  Hjemmeside
Keuda Mäntsälä   http://www.keuda.fi/portal/koulutusyksikot/mantsala/

Frankrike

Partner Hjemmeside
Chambre Syndicale des Fleuristes d´Île de France, École des Fleuristes de Paris http://www.lesfleuristes.com/

Italia

Partner Hjemmeside
Fondazione Minoprio  http://www.fondazioneminoprio.it/
Ivan Bergh floral school

 http://www.ivanbergh.com/

Mercato dei Fiori Sanremo - Flower Market http://www.sanremoflowermarket.it/
 

 

Luxemburg

Partner  Hjemmeside
Lycèe Technique Agricole (LTA)  http://www.lta.lu/

Litauen

Partner Hjemmeside
Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras http://www.kaupa.lt


Nederland

Partner  Hjemmeside
Groene Welle  http://www.groenewelle.nl/
Nordwin college

 https://www.nordwincollege.nl/

Norge

Partner Hjemmeside
Blomsterdekoratørfagets opplæringskontor http://www.blok.no/
Norges grønne fagskole – Vea http://www.vea-fs.no/

Sverige

Partner Hjemmeside 
Hagagymnasiet Florist / Kungsgårdsgymnasiet  

Slovenia

Partner Hjemmeside 

School for Horticulture and Visual Arts Celje

 

 http://www.hvu.si

 

Slovakia

Partner Hjemmeside
Stredná odborná škola Pruské  http://sospruske.edupage.org/

Spania

Partner  Hjemmeside
Escola d'Art Floral de Catalunya  http://www.escolaartfloral.org/es/
   

Tsjekkia

Partner  Hjemmeside
Czech Academy of Horticulture Melnik - secondary school and college, state funded organization http://www.zas-me.cz/ 

Tyskland

Partner Hjemmeside
Anne-Frank-Schule, Berufskolleg der Stadt Münster  http://www.anne-frank-berufskolleg.de/
Staatliche Fachschule für Blumenkunst Weihenstephan  http://www.blumenkunst-weihenstephan.de/
Floristschule und Meisterschule Sachsen - SBGDD  https://www.floristmeisterschule.de/


Østerrike

Partner  Hjemmeside
 Langenlois Bildungszentrum  http://www.gartenbauschule.at/

  
Hildegunn Aas på besøk i en skoleklasse Münster. Siv Engen Heimdahl og Simon Kok sammen med studenter etter deltagelse i konkurranse i San Remo.

 

Flornet EEIG General assembly 2016. 

Tekst og foto: Dorte Finstad og Anne Stine Solberg

Oppdatert 14.09.2018