English

Internasjonale prosjekter

Vea - Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører er partner i ulike internasjonale prosjekter. Her kan du lese om noen av dem.

FLORNET (Flornet transnational network) EEIG (European Economic Interest Grouping): Nettverket består av europeiske skoler og andre aktører innenfor gartner- og blomsterdekoratørfag, der Vea er en av de eldste og mest aktive partnerne.

Nettverkets intensjon er å bedre kulturelt og faglig samarbeid, hvor fag og kulturelle likheter og forskjeller er base for forståelse og innovativt arbeid. Det er pr. i dag nesten 30 partnere fordelt over hele Europa. Partnerne samarbeider om å styrke yrkesutdanningen for blomsterdekoratører, å styrke forholdet mellom utdanningsinstitusjoner og bedrifter og for å øke den sosiale statusen til faget. Dette gjøres ved å fremme mobilitet og utveksling både for elever, studenter og lærere.

FLORNET samarbeider også med FLORINT (internasjonal organisasjon for blomsterhandlere) for å etablere en europeisk plattform for utdanning og industri, og å utvikle en europeisk Master i Floral Design.

Rektor Hildegard Johannessen er medlem i strategisk gruppe i FLORNET og Anne Stine Solberg er styremedlem.

For mer informasjon om nettverket: www.flornet.eu

 

PERMEVET: Deltakelse I EU-Prosjektet Permeability in post-secondary vocational education and training (PERMEVET), gjennom Leonardo Da Vinci(LDV).  Prosjektets hovedtema er permeabilitet mellom ulike utdanningsløp og målet med prosjektet er å styrke samarbeid og gjensidige godkjenninger mellom ulike yrkesfaglige utdanningsveier på fagskolenivå og i høgere utdanning. Deltakende land er Island, Danmark, Litauen, Tyskland, Østerrike, Italia og Norge.

Deltakende norske institusjoner, foruten Vea, er Høyskolen i Akershus og Folkeuniversitetet. Prosjektet startet høsten 2009 og er tenkt ferdigstilt oktober 2011.

For mer informasjon: www.hiak.no/permevet

 

SME-Master Pluss: EU-prosjekt via Leonardo Da Vinci. Skilled Mobile European Master Pluss (SME Master Pluss) er et prosjekt som har til hensikt å finne en europeisk standard på mesterbrevsundervisningen. Prosjektet er tenkt ferdigstilt i 2011. Det er Hildegunn Aas og Dorte Finstad som representerer Vea i dette prosjektet. Deltakende aktører i Norge, foruten oss, er BLOK (Blomsterdekoratørenes opplæringskontor), InterFlora Norge AL, Mesterbrevnemnda og European Masters of Skilled Craft.

Et av målene for Vea er at vi på sikt kan sende våre studenter til andre europeiske land for å ta deler av denne utdanningen der, eventuelt at vi kan ta imot studenter fra andre land på Vea. En europeisk standard vil også gjøre det lettere å søke jobb i andre land.

For mer informasjon: http://www.ecvet-projects.eu/Projects

 

Anqing Vocational Technical College i Kina

Den 2. desember 2009 ble det inngått en intensjonsavtale med Anqing Vocational Technical College, i Kina. Videre inngikk fagskolen den 25.oktober 2010, en samarbeidsavtale som har til hensikt å sondere fremtidige faglige samarbeidsområder mellom Norge og Kina.

 

Floristry judges certification

Samarbeidsprosjekt mellom europeiske blomsterhandlere(Florint), dommere og skoler(Flornet) for å utvikle og implementere et felles europeisk sertifikat for vurderingspraksis.
For mer informasjon: www.leonardodavici.nl

 

FLORNET`s mobilitet for lærere og instruktører

Vea søker pr. 4.februar 2011 sammen med BLOK (blomsterdekoratørenes opplæringskontor) om midler via Leonardo da Vinci til å utplassere lærere og instruktører blant våre Flornet partnere.
For mer informasjon: www.leonardodavinci.nl

Tekst: Hildegunn Aas
Foto: Anne Stine Solberg (Fra Internasjonal utdanningsmodul på Vea)

Oppdatert 02.10.2015