English

Norges grønne fagskole – Vea har internasjonalt samarbeid

Et av Veas overordnede mål er å ha faglig utviklende samarbeid med nasjonale og internasjonale miljøer.

Vea er tilknyttet et spennende Europeisk nettverk, FLORNET, www.flornet.eu. Vi samarbeider om utplassering av studenter og lærere, deltagelse på ulike seminarer, workshops og mye mer. 

Stipend til utenlandsopphold for deg som er student på Vea
Som student på Vea kan du få mulighet til å benytte dette nettverket til egen faglig utvikling gjennom deltakelse i internasjonale aktiviteter eller utplassering hos en av våre partnere. Gjennom flere år har Vea fått støtte fra EU gjennom Erasmus+ (tidligere Leonardo da Vinci). Disse midlene dekker reiseutgifter og opphold.

Internasjonale studenter til Vea
Fagskolen legger til rette for at studenter fra andre land også kan hospitere hos oss. De vil da delta i undervisningen i den av våre klasser som har relevant studieinnhold. Undervisningen den eventuelle perioden vil da foregå på norsk/engelsk og aktivitetene tilpasses dette.

Dette er aktiviteter vi har mye erfaring med og som både studenter og lærere opplever som en berikelse for læringsmiljøet. I tillegg er det en unik mulighet for å knytte til seg et internasjonalt nettverk.

Vea har partnere i disse landene:

Sverige, Finland, Ungarn, Italia, Nederland, England, Estland,Luxenburg, Slovakia, Slovenia, Spania, Østerrike, Tyskland, Frankrike og Tsjekkia. Det finnes mer informasjon om partnerne i biblioteket eller du kan lese om dem her: Flornet EEIG

Mer informasjon rundt søkeprosedyrer finnes i eget info-hefte eller du kan kontakte internasjonal koordinator Dorte Finstad.

Foto: Turid Haugen

Oppdatert 13.12.2016