English

SME Master - viktig for utviklingen av fagene

Frankrike er en av partene i SME Master Plus-prosjektet og Mestern møtte i sommer den franske blomsterdekoratøren Didier Gilles, som er en aktiv deltaker i prosjektet.Han mener prosjektet og nettverksbyggingenover landegrensene er svært viktig for utvikling av de ulike håndverksfagene.

Tekst: Roger Nyborg Foto: Lena Soot Baardseng for Mestern.

SME Master Plus-prosjektet er et europeisk pilotprosjekt for å teste ut ECVET-systemet. ECVET er et europeisk poengsystem for yrkesrettet utdanning og opplæring. Systemet skal fremme felles europeisk anerkjennelse av yrkeskvalifikasjoner og dermed styrke mobiliteten innenfor fag- og yrkesopplæring. Norge, ved Mesterbrev, er et av deltakerlandene i SME Master og SME Master Plus-prosjektene som har løpt gjennom flere år. Vea - Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører deltar i det samme prosjektet for blomsterdekoratører som Didier Gilles.


 

Egentlig skulle han bli fotograf, men i 1995 fant han sin lidenskap i blomster og ble mester i faget., til og med finalist i det franske mesterskapet for blomsterdekoratører. Didier er veldig klar på at SME Master Plus-prosjektet er viktig for å få en felles europeisk målestokk med hensyn til mesternes kvalifikasjoner.

– På denne måten får vi et system hvor vi kan utdanne oss og jobbe over landegrensene. Dette gir oss nyttig kunnskap blant annet gjennom erfaringsutveksling. Denne erfaringsutvekslingen vil videreutvikle faget og oss som blomsterdekoratører. En annen fordel med prosjektet er at erfaringer som høstes i ett fag også kan være nyttige for andre håndverksfag og overføres til disse. Det gir oss muligheten til å se faget fra andre vinkler og gjennom det ha en videre utvikling.

Godt rykte er viktig

Didier Gilles har sin egen forretning i Remoulins, en liten landsby mellom byene Nimes og Avignon, og ikke langt unna den store turistattraksjonen Pont du Gard. Butikken er et hjørnelokale, svært sentralt plassert med butikkvinduer ut mot torget i den lille landsbyen.- Plasseringen er viktig og jeg er heldig som ikke har særlig til konkurranse her. I tillegg er jeg alene om å ha åpent på søndager, noe som er populært for folk i Avignon. For meg er det å levere gode produkter viktig fordi det gir meg et godt rykte. Jeg frykter derfor ikke for butikken min om det skulle komme flere konkurrenter hit, forteller den franske blomsterdekoratøren.

Didier Gilles forteller at for å overleve er det viktig å drive butikken godt og ha god kontroll på økonomien. Men det aller viktigste er å være kreativ. Å vise kreativitet gjennom blomsterdekorasjonene og tilegne seg kunnskap/inspirasjon fra andre er sentralt. Jeg er ikke tilhenger av å selge blomster billig. Det er ikke bra for faget. Design er derimot veldig viktig både for produktet og faget. Det er gjennom god design vi utgjør en forskjell.

Finn en god mester

Gilles råd til studenter i faget er at de må finne en god mester de kan lære av.

- Basiskunnskapene lærer en på skolen. Men det er også viktig med læring i butikk, det virkelige liv, og derfor er det viktig å lære av gode mestere. Samtidig skal man sjele til andre fag for å skaffe seg inspirasjon og se faget fra en annen synsvinkel. Læring fra andre fag er viktig, understreker Gilles.

Ta vare på og bruk naturen

Franskmannen er også opptatt av at vi må bruke naturen riktig og at det finnes uante muligheter i å bruke den i arbeidet. – Naturen snakker til oss hver dag. Se deg rundt! Jeg ser noe hver dag, uavhengig av årstidene, som kan brukes i en kreasjon. Vi som blomsterdekoratører må åpne øynene våre for omgivelsene og bruke naturen rundt oss. Vi finner alltid noe vi kan bruke bare vi er åpne for det, sier Gilles. Dette har også et miljøaspekt som blir viktig i framtida.
- Når man driver butikk er det viktig å tenke på butikken, kundene og ikke minst på planeten vår. Dette må vi lære både de nye og de etablerte i bransjen. Gjenvinning blir veldig viktig i framtida, for eksempel ved at vi resirkulerer ulike elementer i dekorasjonene våre. Vi må også bli flinkere til avfallshåndtering og bruke materialer som er miljøvennlige og ikke bare bruk og kast, avslutter Didier Gilles.

 

 

 

"det er viktig med læring i butikk, det virkelige liv, og derfor er det viktig å lære av gode mestere ”

Tekst: Roger Nyborg Foto: Lena Soot Baardseng, mestern 3 • 2011

Oppdatert 02.10.2015