English

Tyske studenter på Vea

Denne uken har vi besøk av Simone Caron Menig og Lena Finn fra Tyskland.

Begge to er utdannet blomsterdekoratør med fagbrev og nå er de studenter ved "Staatliche Fachschule für Blumenkunst Weihenstephan". Dette er en tysk fagskole for blomsterdekoratører, og de er en av Vea sine partnere i det europeiske nettverket "Flornet" som Vea har vært med å opprette. Fagskolen ligger i Freising, en liten by som ligger rett utenfor München.

Den tyske fagskoleutdanningen for blomsterdekoratører er to-årig. Det første året har de praksis på mandager og teori resten av uka. På Weihenstephan er det stort fokus på å lære seg å se det vakre i naturen, finne materialer ute og benytte blomsterdekoratørkompetansen til å lage vakre arbeider med naturmaterialer. Hver mandag går hele klassen ut i skogen sammen med faglærer for å høste materialer. Da lærer de om de ulike materialene og hva som er tillatt å plukke. Skolen har gjort avtale med noen skogeiere, slik at de har tillatelse til å gå i skogen og ta med seg materialer ut. Dette er ikke noen selvfølge i Tyskland.

Det andre året har de mer praksis og mindre teori. Det andre året velger de hvilken retning de ønsker å fordype seg i. Dette kan for eksempel være hagedesign eller butikkdrift.

"Staatliche Fachschule für Blumenkunst Weihenstephan" har hvert år utstillinger med studentarbeider, og disse utstilliningene er åpne for alle som ønsker å se.

Simone og Lena sitt utvekslingsopphold er lagt opp slik at de er på Vea den første uken. Her følger de undervisningen sammen med våre studenter. De neste to ukene skal de bo i Lillehammer og jobbe i blomsterbutikker der.

Tekst og foto:Dorte Finstad

Oppdatert 02.10.2015