English

Kvalitetssikringsarbeid

Som et ledd i å utvikle en sterk kvalitetskultur på Vea er vi avhengig av å evaluere hele virksomheten. 

Som et ledd i å utvikle en sterk kvalitetskultur på Vea er vi avhengig av å evaluere hele virksomheten. 

Som student er din rolle sentral i dette arbeidet! Store deler av vårt KS-system er nettbasert, og alle klasser vil få nødvendig informasjon og veiledning knyttet til dette arbeidet. Dine bidrag gjennom nettbaserte undersøkelser og i dialog, er viktige for oss som utdanningstilbyder, for deg som student og for de studentene som kommer etter deg!

Vis mer
Vis mindre

Kvalitetsarbeidet i skoleåret 2014-2015

Kvalitetssikringssystemet på Vea - Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører generer nyttig informasjon for arbeidet med kvalitetssikring og kvalitetsutvikling. Gjennom de etablerte rutinene i systemet samler vi inn og bearbeider tilbakemeldinger fra alle relevante aktører.  

Les mer

Innspillsordning

Har du innspill til fagskolen kan disse sendes inn gjennom et elektronisk skjema.

Les mer