English

Innspillsordning

Har du innspill til fagskolen kan disse sendes inn gjennom et elektronisk skjema.

http://kss.vea-fs.org/risros 

Denne ordningen skal dekke alle typer innspill brukere ønsker å sende inn, enten det er noe som fungerer for dårlig, noe som har skjedd, et forslag om forbedringer eller andre typer innspill. Det kan også være informasjon vedkommende opplever ikke kommer fram på andre måter, eller som det er uklart hvor og hvordan skal sendes inn.

Oppdatert 30.09.2015