English

Kvalitetsarbeidet i skoleåret 2014-2015

Kvalitetssikringssystemet på Vea - Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører generer nyttig informasjon for arbeidet med kvalitetssikring og kvalitetsutvikling. Gjennom de etablerte rutinene i systemet samler vi inn og bearbeider tilbakemeldinger fra alle relevante aktører.  

Blant annet er følgende aktører involvert i kvalitetsarbeidet: 

  • Studentene
  • Tidligere studenter
  • Faglærere
  • Ledelsen
  • Sensorer
  • Bransje og samarbeidsparterne

Hvert år gjennomføres et årlig kvalitetsseminar. Her deltar representatner fra studentene, de ansatte og ledelsen. Seminaret gjennomgår og vedtar en kvalitetsrapporte som oppsummerer undersøkelsene som er gjennomført siste skoleåret og foreslår tiltak til forbedring på områder med avvik. Du kan lese kvalitetsrapporten for skoleåret 2014-2015 her:

Kvalitetsrapport skoleåret 2014-2015

Oppdatert 27.10.2017