English

Lånekassen

Alle studietilbud på Vea er godkjent slik at du kan søke om lån og stipend i lånekassen.

Alle studietilbud på Vea er godkjent slik at du kan søke om lån og stipend i lånekassen.

Lånekassen

Alle studietilbud ved Norges grønne fagskole – Vea er godkjent slik at du kan søke om lån og stipend i Lånekassen. Dette kan du gjøre elektronisk på www.lanekassen.no. Informasjon og gjeldsbrev fra Lånekassen blir sendt direkte hjem til deg. Du er selv ansvarlig for den informasjonen du fyller ut i søknaden og for korrespondanse mellom deg og Lånekassen. 

Følg gjerne neste anvisninger når du fyller ut en søknad:

  • Velg knappen ‘Søknad og skjema om stipend og lån’.
  • Velg ‘Søknad om støtte til utdanning i Norge’
  • Velg ‘Høyere og annen utdanning’ og knappen ‘Gå til søknaden’

Etter at du har logget deg på skal du fylle ut dine personlige opplysninger. Pass på at du velger riktig utdanning:

Skal du gå på et våre fagskoletilbud, må du velge:

  • ‘Norges grønne fagskole – Vea’ for fagskole utdanning

Skal du gå Blomsterdekoratør eller Gartnerutdanning for voksne, må du velge:

  •  ‘Norges grønne fagskole – Vea, vgs og voksenopplæring’ for videregående utdanning 

Utstyrsstipend fra Lånekassen

Alle elever med ungdomsrett får utstyrsstipend fra Lånekassen. Du får stipendet uavhengig av hvor mye foreldrene dine tjener. Husk at du må søke for å få stipendet. Når du søker, sjekker Lånekassen automatisk om du har rett til andre stipender. Lærlinger får ikke utstyrsstipend, men kan ha rett til andre stipender.

Søk om stipend fra www.lanekassen.no når du har fått opptak. Les mer om stipend og lån i Lånekassen på www.lanekassen.no, og sjekk lånekassens Facebookside for deg i videregående: www.facebook.com/lanekassen.vgs.

 

Vis mer
Vis mindre