English

Studentvelferd

Du skal ha det bra når du er student på Vea!

Du skal ha det bra når du er student på Vea!

Vea er opptatt av gode læringsmiljøer med gode velferdstilbud slik at du som elev og student skal oppleve en trygg og effektiv studiesituasjon med stor grad av vekst og trivsel.

Studentvelferden består av mange ulike tiltak som skal bidra til at rammene rundt din studietilværelse er god, slik at du kan bruke kreftene dine på å være student - i forelesning, på lesesalen, i feltarbeid og når du engasjerer deg sosialt.

Studentvelferd kan defineres som ”den tilrettelegging som gjøres og aktiviteter som tilbys for å skape gode studiebetingelser og trivsel”.

Vis mer
Vis mindre

Vea-studenter trill rundt i Ringsaker

Som et av våre studentvelferdstiltak inviterte vi alle elever og studenter med på en guidet sykkletur i området rundt Vea. Det var 12 spente og forventningsfulle studenter som møtte opp da "Sykkelogen" Ole Røhnebæk fra Trill Rundt var klar for å ta oss med på tur.

Les mer

Vea-sykler

I kjelleren på ”Det gamle internatet” står det sykler som står til disposisjon for dere som er elever og studenter på Vea. 

Les mer

Trening

Det er mange muligheter for deg som ønsker å trene når du er på Vea.  

Les mer

Båt

Nede ved Mjøsa har Vea et eget båthus og en robåt. Årer og redningsvester ligger inne i båthuset.

Les mer

Andre studentvelferdstiltak

Som student på Norges grønne fagskole – Vea har du tilgang til skolens lokaler og øvrige tilbud også på kveldstid.

Les mer