English
 • Dorte Finstad
 • Dorte Finstad
 • Selma Frivoll
 • Silje Lerberg
 • Per Spangen
 • Laila Volden Magnussen
 • Knut Movik
 • Dorte Finstad
 • Sissel Alvestad
 • Liselott Lindfors
 • Dorte Finstad

Teppebed

Teppebed var 1800 - tallets signaturbed.

Hagekunstens historie er et av fagene på Fagskoleutdanningen Park- og hagedrift. I forbindelse med Hagehistorisk marked på Sveinhaug gård, fikk studentene mulighet til å planlegge og anlegge et "Teppebed". 

Teppebed
Teppebedene var et nytt stilelement på 1800 tallet med inspirasjon fra parterre-hagen på 1600- tallet. Teppebedet ble skåret ut og anlagt i plenen i bestemte former som sirkler, rektangler, ellipser, franske liljer eller overflødighetshorn. Potteplanter ble et viktig innslag på 1800- tallet, og man dyrket tropiske planter innendørs. Alle de eksotiske fargesprakende plantene ble plantet ut i teppebed om sommeren. Det ble plantet med bladplanter eller blomsterplanter i mønstre som for eksempel kunne ligne på persiske eller tyrkiske tepper. Det ble gjerne benyttet utplantingsplanter som ble byttet ut tre ganger i løpet av sesongen for å gi et storslagent blomsterflor hele sommeren. Mønstrene skulle fremtre klart og tydelig og plantene måtte stadig stelles for at det ikke skulle virke uryddig.
Ofte var teppebedene plassert symmetrisk på plenene eller foran bygningen. Man beholdt de slyngende singelgangene og solitærtrær som i de store engelske landskapsparkene. Trapper, urner og statuer kom igjen på moten.

Sveinhaug
Dagens anlegg på Sveinhaug gard i Ringsaker er fra ca.1850, og da er Teppebed tidsriktig beplantning foran inngangen til hovedbygningen. Studentene fikk i oppdrag å planlegge og anlegge et teppebed. Alle i klassen lagde hvert sitt forslag til form og beplantning, og sammen ble de enige om hvilket forslag som skulle gjennomføres. Det var Mette Paulsrus forslag som ble valgt og utført.

     
Tegningen er laget av Pernille Dahl. Hovedinngangen før studentene begynte sitt arbeid.
 
     
Nøyaktig oppmåling er viktig.

     

Etter oppmåling og merking av formen på bedet, ble den stukket ut og fylt på med god matjord.

     
Bedet har en klar ytre form. Mønsteret som er valgt her er etter Peter Nøviks bok, "Norsk Havebok" som ble gitt ut i 1891.
     

Plantene settes utover før de blir plantet. Her er det ferdige resultatet med alle plantene på plass.Park- og hagedriftklassen sammen med faglærer og oppdragsgiver på Sveinhaug.

Hager med Teppebed
I disse hagene finner du eksempler på teppebed: Baroniet Rosendal, Breidablikk i Stavanger, Myren gård ved Kristiansand, Villahager i Homansbyen i Oslo, 
Nygårdsparken i Bergen, Ravnedalen i Kristiansand og på Sveinhaug gård i Ringsaker.

Tekst: Cecilie Godager og Dorte Finstad 
Tegning: Pernille Dahl 
Foto: Cecilie Godager og Dina Edseth
Oppdatert 30.09.2015