English
 • Dorte Finstad
 • Dorte Finstad
 • Selma Frivoll
 • Silje Lerberg
 • Per Spangen
 • Laila Volden Magnussen
 • Knut Movik
 • Dorte Finstad
 • Sissel Alvestad
 • Liselott Lindfors
 • Dorte Finstad

Treningsrommet på Vea er oppgradert

Dette skoleåret har studentforum jobbet med å oppgradere treningsrommet for elever, studenter og ansatte på Vea.

Studentforum fikk i løpet av høsten en del midler fra ledelsen på skolen for å kjøe inn nytt utstyr til treningsrommet. Bestilling ble gjort like før jul og det er brukt tid nå i vinter på å få dette på plass.

Av utstyr er det kjøpt inn:

 • Fitness multiapparat
 • Olympisk vektstang med vektskiver
 • Treningsslynger
 • Justerbar benk
 • Medisinballer i forskjellige størrelser
 • Nye treningsstrikker 

I tillegg ble det ryddet i det gamle utstyret og kastet det som var utslitt eller ødelagt.

Med det nye utstyret på plass, har studentene gode muligheter til å få gjennomført en fullstendig treningsøkt.

Videre ser studentforum på mulighetene for å friske opp rommet slik at studentene får en god treningsopplevelse. Samt sette opp en ønskeliste for supplerende utstyr for bedre treningsmuligheter, spesielt med tanke på kondisjonstrening.

 

Treningsrommet på Vea, før og etter.

  

Strikker, vekter og medisinballer en noe av det nye utstyret.

Studentkvelder

Foruten treningsrommet har representanter i studentforum arrangert filmkvelder på onsdagene og det er nylig blitt holdt pizzakveld for alle elever og studenter på skolen.

Meld gjerne i fra om du som student har forslag eller ønsker til aktiviteter!

 

Tekst og foto: Vidar Krogh Kristiansen, studentforum på Vea

Oppdatert 10.03.2016