English
 • Dorte Finstad
 • Dorte Finstad
 • Selma Frivoll
 • Silje Lerberg
 • Per Spangen
 • Laila Volden Magnussen
 • Knut Movik
 • Dorte Finstad
 • Sissel Alvestad
 • Liselott Lindfors
 • Dorte Finstad

Vea-studenter på studietur i historiske anlegg

Fagskolestudentene på Historiske grøntanlegg har vært på studietur og besøkt historiske anlegg på Vestlandet.

Første stopp var Torpo Stavkirke den 16.september 2013. Det plasket ned den dagen, så bilder ble det lite av. Inne fikk vi ikke ta bilder. Men Torpo stavkirke er bygget i 1195 i romansk stil. Kirken er viet til St Margareta. Omvisningen omfattet historien, litt om vedlikehold inne og ute samt stavkirkens arkitektur. Eier er Fortidsminneforeningen.

Damsgård hovedgård

Dagen etter besøkte vi Damsgård hovedgård i Bergen. Hovedbygningen på Damsgård er i roccocostil og trolig oppført i begynnelsen av 1700-tallet. Uteanlegget er i renessansestil med innslag av barokk stil.

  

 

Anlegget har to hager. Den ene er  Østhagen, "Herrens hage", som er strengt symetrisk. 

 
 
Den andre hagen er Vesthagen, "Fruens hage" med andedam og karpedam. Restaurering av hagen er utført ved landskapsarkitekt Sven Ingvar Andersson. Åpning i 1988. Våre omvisere var Astrid Matland og Dagfinn Moe.

Kronstad hovedgård

Etter å ha vært på Damsgård var vi innom Kronstad hovedgård som er et lyststed som ble kjøpt av Joakim Friele. Hovedbygningen er kopiert etter Chateau de Margaux. Omviser Professor Dagfinn Moe

 

Stend gård

Hovedhuset på Stend gård er fra 1682, og ble fredet i 1924. Bygningen er et tofløyet en-etasjes hus i tre, med liggende panel.

Prosjektleder Ingebjørg Astrup redgjorde for restaureringsprosjektet av hageanlegget. Forprosjektet ble satt i gang på grunnlag av historiske kilder. Måler er å reetablere renessansehagen. Kartlegging av fysiske spor med georadar i mai 2011 og deretter sjakting. Jord og pollenprøver ble tatt for å finne frem til autentisk plantemateriale. Utført etter vernekriterier i Firenze charteret.

Lyse kloster

Klosteret ble grunnlagt i 1146 av munker fra Foutain Abbey i England. Klosteret var i funksjon frem til 1536. Ble delvis revet ved reformasjonens innførelse i 1536. Omviser var Dagfinn Moe.

 

 

Alvøen

Alvøen er både gårdsnavn og stedsnavn i Laksevåg bydel i Bergen. Alvøen er et av landets best bevarte industristeder og har godt bevarte industribygninger. Bygningen er oppført i 1790 og har sin form etter ombygging i 1830. Opprinnelig var Alvøen et lyststed og eies nå av bymuseet.

 

 

Hagen i renessansestil med symmetriske stier, vannanlegg og lysthus. Lysthuset er fra slutten av 1700 tallet. Omviser var Astrid Matland.

Christian Michelsens park på Gamlehaugen

Anlegget ble kjøpt av rederen og politikeren Christian Michelsen i 1898. Han rev den gamle bygningen og bygget en slottslignende villa i 1900 – 1902 i jugend stil. Parken er på 120 dekar i engelsk landskapsstil med trekk av nyformalisme. Omviser var Tor Christiansen.


 

  

Gamlehagen på Fana Folkehøgskule
Her finnes 2-300 år gamle buksbomtrær (ca 1750) En gammel hage med et rikt autentisk plantemateriale. Overgrodd, men interessant på grunn av plantematerialet. 

I tillegg fikk vi også omvisning i arboretet.Omviser Per Harald Salvesen. 

Baroniet Rosendal.  

Slottet ble oppført av baron Ludvig Rosenkrantz i 1661-65. Hagen sannsynligvis i årene etterpå. Hovedtrekkene er inntakte. Hagemuren er revet og det har vært endringer i planteutvalget.. I regnskap fra 1746 nevnes det søte epler, sure epler, pærer, plommer, gulerøtter, valnøtter, humle, neper. Noe ble solgt, gitt i gave eller brukt i husholdningen.

   

   

   

  

Kjøkkenhagen i anlegget ble anlagt etter 1850. Før det lå hagen foran huset og hadde grønsaker og nyttevekster. Det er mye som tyder på at renessansehagen etter hvert utviklet seg til å bli en ren prydhage. Den romantiske landskapsparken utviklet seg i flere steg fra 1850-1900. Parken har ingen klare grenser som synet på en romantisk landskapspark gjerne hadde og dette kommer klart tilsyne på Rosendal. Vi hadde ingen omvisning i Baroniet siden det var stengt for sesongen.

Tekst og foto: Cecilie Godager

Oppdatert 01.10.2015