English
 • Dorte Finstad
 • Dorte Finstad
 • Selma Frivoll
 • Silje Lerberg
 • Per Spangen
 • Laila Volden Magnussen
 • Knut Movik
 • Dorte Finstad
 • Sissel Alvestad
 • Liselott Lindfors
 • Dorte Finstad

Velkommen til studiestart 2018

Vi ønsker alle nye elever og studenter velkommen til studiestart på Vea mandag 20. august 2018 kl. 08.00

Første skoledag
Vi samles i skolens bibliotek kl:08.00 der det serveres kaffe. Rektor ønsker velkommen og presenterer noen av de ansatte på Vea. Etter det vil din klasse gå sammen med studiekoordinator til klasserommet. Videre utover dagen vil det bli gitt mye praktisk informasjon. Alle skal blant annet ta bilde til studentkort og klargjøre egen PC for bruk på Vea. Se under for når ditt studium har studiestart. 

Tid for studiestart på de ulike utdanningstilbudene på Vea: 

Mandag 13.august kl:10.00

 • Experimental expressions with plant materials (EX)
Mandag 20.august kl:08.00
 • Botanisk design og ledelse (BDL)
 • Blomsterfaglig konseptutvikling og ledelse (BKL)
 • Gartner med antikvarisk kompetanse (GAK)
 • Historiske grøntanlegg (HG)
 • Lokal overvannsdisponering (LOD)
 • Blomsterdekoratørutdanning, heltid (BVH18)
 • Blomsterdekoratørutdanning, deltid (BVD18)
 • Gartnerutdanning deltid (GV18)
Mandag 10.september kl:08.00
 • Grøntanleggsforvaltning (GF)
 • Planlegging og skjøtsel av grøntanlegg (PSG)
 • Skjøtsel og drift av uteområder (SD)

Lunsj og middag
Det blir servert gratis lunsj og middag til alle studenter og elever den første dagen. 

For dere som skal bo på Vea
På grunn av lang reisevei er det mange som ønsker å komme til Vea dagen før studiestart. Det vil være åpent på skolen søndag 19.august 2018 fra 16.00 -21.00, slik at dere som ønsker det, kan få tilgang til hybel dagen før skolestart. For dere som har studiestart i andre uker enn uke 34, vil dere få eget informasjonsskriv fra hybeladministrasjonen om hybel og nøkler. Når dere kommer til Vea skal dere gå inn hovedinngangen. Der vil dere bli møtt av Eirik Otto som vil gi dere nøkler og vise dere hybelen. Det blir informasjon om hybel og husleiekontrakt i auditoriet mandag 20.august kl:16.15. Har du spørsmål om hybel kan du ta kontakt på e-post: hybel@vea-fs.no

Studentvelferd
Vea inviterer til sykkeltur i skolens nærområde i løpet av den første uka du er på Vea. Det er fint om du tar med egen sykkel og hjelm, dersom du har mulighet til det, men vi har også noen sykler til utlån. Det vil også bli arrangert en pizzakveld slik at dere kan bli kjent med hverandre på tvers av klasser og studietilbud. Følg med på info-skjerm og skoleportalen for nærmere informasjon.

Bøker og utstyr
Vi anbefaler deg å vente med å kjøpe inn bøker og utstyr til etter at du har møtt faglærere. De vil fortelle deg hvilke bøker du må kjøpe og hvilke bøker som er anbefalt som tilleggslitteratur. Når det gjelder nødvendig utstyr som kniv, saks, verneutstyr osv. vil også faglærer gi deg gode tips om hva du bør velge. Ta allikevel med deg klær og sko til å benytte ute.

Velkommen som student/elev på Vea

På hjemmesiden under fanen «Student» har vi lagt ut en artikkel med informasjon som kan være nyttig for deg som er ny student. Her finner du studentguiden, informasjon om biblioteket og mye mer som du kan sette deg inn i før du kommer til Vea. Se her: https://www.vea-fs.no/no/student/velkommen-som-student-elev-pa-vea/

Vi ønsker deg en riktig god sommer!

Hilsen fra oss på Vea

Første skoledag skal alle møte opp i biblioteket som ligger rett innenfor hovedinngangen.

 

Oppdatert 28.06.2018