English
 • Dorte Finstad
 • Dorte Finstad
 • Selma Frivoll
 • Silje Lerberg
 • Per Spangen
 • Laila Volden Magnussen
 • Knut Movik
 • Dorte Finstad
 • Sissel Alvestad
 • Liselott Lindfors
 • Dorte Finstad

Vi forbereder konkurranse i Torino, Italia

Vi som er studenter på Botanisk Design skal delta i en skolekonkurranse i Torino i Italia 14.mars – 19.mars 2012.

Vi kunne velge mellom disse temaene: Renessansen i Italia eller Leonardo Da Vinci. Vi valgte å jobbe med Leonardo Da Vinci. Tok utgangspunkt i hans skisse av menneskehjertet. Han var en nysgjerrig person innen det meste f.eks kunst, anatomi, arkitekt, ingeniør og oppfinnelser. Hans nysgjerrige hjertet er noe av det vi vil formidle i vårt arbeid med spirer/blomst i ulike stadier. Spirer er et symbol på kunnskap og ny viten. Som blomsterdekoratører ser vi også hjertet som en løk som spirer og gror ny ”kunnskap”. Vi har valgt å kalle arbeidet vårt for ” Knowledge grows from a curious heart”. Denne uken har vi arbeidet med utprøvninger og forberedelser til konkurransen.

 
Janne og Benedicte driver med utprøvninger til hjertet

    
Hjertet i prosess. Sigurros skal være med i Young contest og forbereder buketten hun skal lage.


Utprøvning av blomst

 
Prøver plasseringer med blomst og hjerte i rommet


Sigurros og Benedicte i prosess

 

Tekst: Janne Skaret, Benedicte Serigstad og Sigurdros Hymer

Foto: Benedicte Serigstad

Oppdatert 30.09.2015