English

Alle bør søke Anleggsgartnertekniker på Vea

Maria Breivik er student på fagskoleutdanningen Anleggsgartnertekniker, og hun sier at hun har fått med seg kjempenyttig kunnskap. 

  • Navn: Maria Breivik
  • Klasse: AGT11
  • Alder: 22
  • Kommer fra: Blaker, Akershus
  • Bakgrunn: Anleggsgartner
  • Arbeidsgiver: Løvold AS (permisjon under studietiden)

Hvorfor valgte du å gå på Vea for å bli Anleggsgartnertekniker?

Fordi jeg har har lyst til å kunne jobbe mer inne. Ser ikke for meg å jobbe ute i vær og vind i kalde Norge, hele arbeidslivet. Jeg synes at det å jobbe administrativt er spennende og jeg ønsker meg nye utfordringer.

Hvordan fikk du vite om utdanningen?

Jeg var på Hagemessa på Lillestrøm og sto og snakket med min tidligere lærer fra Hvam. Da kom Gøril Nilsen (faglærer på Vea) bort til meg og spurte om jeg ikke skulle begynne på Vea.

Hvordan er undervisningen lagt opp?

Det er kurant å gå på skole om vinteren for oss som er anleggsgartnere, da det ofte er permitteringer. Bra at det ikke er undervisning når vi har sesong.

Undervisningen er som på andre skoler, med foredrag av lærer eller studenter. Prosjektoppgaver, selvstendig og i grupper. Vi har arbeidskrav som må være godkjent før vi kan gå opp til eksamen. Dette sikrer at alle har lært det man trenger for å kunne gå opp til eksamen. Med arbeidskravene gir det også rom til å kunne jobbe en del hjemme. Det er fint for den som ikke har mulighet til å møte opp på skolen hver dag. Selv har jeg barn, så det hender at jeg må bli hjemme.

Hvordan trives du på Vea og i klassen?

Klassemiljøet er veldig bra! Det er alltid god stemning. Alle tar vare på hverandre og hjelper hverandre slik at vi kommer gjennom det vi skal. Vi lærer også mye av hverandre ved at diskuterer og deler erfaringer.

Vi har også engasjerte og dyktige lærere som drar oss videre. De er lett tilgjengelige når det er noe vi lurer på.

Hva gjør du etter endt utdanning?

Jeg ønsker meg nye utfordringer, og kunne tenke meg å jobbe mer med økonomi og kontroll av anlegg. Ved å ha anleggsgartnertekniker og mesterbrev kommer man et skritt videre i bransjen.

Hva vil du si til andre som vurderer å søke til fagskoleutdanningen Anleggsgartnertekniker?

Det bør de gjøre. Om de skal starte for seg selv eller fortsatt jobbe for andre, så er det kjempenyttig kunnskap å ha med seg. Du får bedre forståelse for hvorfor økonomi og det som står i kontraktene er viktig å følge. Du skjønner alle leddene i byggeprosjektene, fra du mottar invitasjon til et anbud til prosjektet er ferdig bygget og skjøttet.

Annet:

For de som bor langt unna, er det enkelt å kunne få hybel på Vea, noe som også bidrar til bedre klassemiljø. Vi er en del sammen utenom skoletid også. Det blir litt trist å slutte, sier Maria Breivik.

Tekst og foto: Dorte Finstad 

Oppdatert 30.09.2015

#veafagskole