English

Anleggsgartner Marius fikk mesterbrev etter å ha tatt utdanning på Vea

Generelt tror jeg alle ville ha hatt godt utbytte av denne utdanningen, sier Marius.

Navn: Marius Løvberg

Klasse: Ledelse i håndverksfag + faglig ledelse 4+5 (Marius følger noe av undervisningen på fagskoleutdanningen Anleggsgartnertekniker for å få all kompetansen han trenger til mesterbrevet i anleggsgartnerfaget)

Alder: 29

Kommer fra: Klæbu, Sør- Trøndelag

Bakgrunn: Anleggsgartner med fagbrev

Arbeidsgiver: Driftsleder for anleggsgartneravdelingen i et entreprenørfirma, Terra entreprenør AS

Hvorfor valgte du å gå på Vea for å ta Ledelse i håndverksfag?

Arbeidsgiver ønsket at jeg skulle ta videre utdanning, så de oppfordret meg til å ta Ledelse i håndverksfag. For å kunne delta i anbudskonkurranser er firmaet nødt til å vise til de ansattes kompetanse og da er det bra at flere ansatte har mesterbrev. Arbeidsgiver dekker studiekostnadene for meg. 

Hvordan er undervisningen lagt opp?

Jeg reiser til Vea for å delta på 3-dagers samlinger. Det er utfordrende å ha full jobb, familie og å gå på skole. Helger og kvelder går med til å lese, gjøre oppgaver og innleveringer.

Jeg skulle egentlig følge undervisningen i Trondheim, men det var for få søkere til at tilbudet ble satt i gang. Derfor ble det Vea. Jeg er fornøyd med opplegget med tre samlingsdager på Vea.

Det er bra at det komprimert slik at undervisningsdagene ligger etter hverandre.

Hvordan trives du på Vea og i klassen?

Jeg har det bra her. Jeg har familie i nærområdet som jeg bor hos når jeg er på samling. I ledelse i håndverksfag-klassen er det bare jenter, så det er fint å ha litt undervisning sammen med Anleggsgartnerteknikerklassen også, der er de flest gutter.

Hva gjør du etter endt utdanning?

Jeg skal fortsette i jobben min, det er det som er målet. Flere oppdragsgivere krever at det skal være en ansatt i firmaet med mesterkompetanse, så det blir bra å få Mesterbrev.

Hva vil du si til andre som vurderer å søke til fagskoleutdanningen Ledelse i håndverksfag?

Det er ikke helt som du tror. Undervisningen er mye økonomi, markedsføring og ledelse, men lite som handler om det faglige. Etter hvert så opplever jeg å kjenne igjen situasjoner fra arbeidslivet.

Generelt tror jeg alle ville ha hatt godt utbytte av denne utdanningen. Det å få forståelsen for det helhetlige overblikket i faget. Helhetlige bildet av fagene. Selv om det er tungt å kjøre langt så er det verdt det.

Annet:

Jeg trives her, fin skole å gå på. Fine lærere. Anita gjør at skoledagen ikke er kjedelig J

Tekst: Dorte Finstad

 

 

Oppdatert 26.01.2016

#veafagskole