English

Anleggsgartnertekniker-klassen på studietur til København

Studentene som tar fagskoleutdanningen Anleggsgartnertekniker på Vea, har vært på studietur. Her kan du få et innblikk i hva de så og lærte om på turen.

Vea hadde i samarbeid med studentene på Anleggsgartnertekniker linja valgt København for årets studietur.

Et svært innholdsrikt opphold ble en realitet, der studentene fikk delta på Nordisk blågrønn konferanse 22. - 23. oktober 2014. Her møtte studentene og reiseleder Gøril Nilsen medlemmer fra NAML (norske anleggsgartnere - miljø og landskapsentreprenører) og over 60 medlemmer fra anleggsgartnerenes paraplyorganisasjon i Norge, samt tilsvarende foreninger fra de øvrige nordiske landene.  Til sammen var det 160 deltakere som alle har et solid ståsted innen anleggsgartnerfaget.

På programmet stod blå-grønne løsninger, da behovet for å løse de klimatiske forandringene med økt nedbør, er påkrevd i forhold til de utfordringene bransjen møter i sine forhenværende og fremtidige prosjekter.

Siden det var førtiårsjubileum for det nordiske samarbeidet, ble det ikke «spart på konfekten», for at konferanse deltakerne skulle få et svært faglig opphold i den danske hovedstaden.

Roland Appl, president i den internasjonale tak hage organisasjonen gav et godt bearbeidet foredrag om takhager gjennom 50 år. Historikk, nå tid og fremtidige utfordringer gav gjengen fra Vea en gyllen mulighet til å forstå takhager på en dypere måte enn hva tilfellet var forut for studieturen. 

Takhagen på Emporia. Foto: Fredrik Hallaren

Louise Lindberg, en meget anerkjent biolog fra Malmø fortsatte deretter med sine synspunkter og erfaringer fra byggingen, skjøtselen og etterbruken av takhagen på kjøpesenteret Emporia, som for øvrig er den største takhagen i Norden.

Videre var man innom hvordan byer skal bli sunnere i miljø klimatisk sammenheng, da vi stadig bygger høyere, hvordan byer skal kunne ta imot den økte nedbøren som forventes ble behørig presentert av Cowi, som kunne trekke mange løsningsforslag og erfaringer utfra de store utfordringene som København opplevde ved «monster regnskyllet» som rammet København 2. juli 2011.

Den første dagen ble avrundet med middag og mulighet for å knytte kontakter inn mot NAML- medlemmer og hygge seg i godt lag

Den andre dagen ble deltagerne på konferansen fordelt i to busser, som brakte de vitebegjærlige studentene med Gøril Nilsen i spissen, ut for å se på takparken på Emporia i Malmø og takhagen på Riksarkivet. Vi så også på kanalsystemer i Malmø, der kystnære områder hadde blitt, og skulle bebygges videre med tanke på bolig og forretningsformål. På alle destinasjonene var det blå-grønn løsning, og det var svært nyttig å høre hvordan ulike overvannsløsninger var bygd og hvilke erfaringer man satt igjen med etter å ha driftet anleggene i flere år.

  

Blå-grønn løsning i Malmø. Foto: Fredrik Hallaren

Denne studieturen gav reisefølget fra Vea et kjempenyttig og innholdsrikt innblikk i blå-grønn tankegang og hvilke utfordringer vi står ovenfor etter endt studium. Vi ønsker å rette en stor takk til NAML og Vea, for måten studentene fikk lov til å ta del i noe, som er helt i fronten av den blå-grønne utviklingen.

Tekst: Terje Risberg

Oppdatert 30.09.2015

#veafagskole