English

Autorisasjon plantevern, fornying 2019

26.februar 2019 holder vi dagskurs i fornyelse av autorisasjonsbevis for plantevern

For: alle som har autoriasjonsbevis fra før, men som trenger fornying

Tid: 26.februar 2019 kl. 8.30-16.00 (Teoridag) og 15.mars 2019 kl. 8.30-09.30 (Prøve)

Sted: Læresal 3, Norges grønne fagskole – Vea, Turistveien 92, 2390 Moelv

Pris: 2100,- Dette inkluderer undervisning, servering og eksamensavgift. 

Forelesere: Per Spangen og Kjell Børresen

Påmelding: Benytt påmeldingsskjemaet

Påmeldingsfrist: 19.februar 2019 

Autorisasjonsbeviset har en gyldighet på 10 år, og må da fornyes. Fornyingen består av en obligatorisk undervisningsdag og en avsluttende prøve. Kurset er rettet mot dere som driver innen gartneri, hagebruk og grøntanlegg.  

Følgende temaer gjennomgås:

  • Integrert plantevern
  • Godkjenning og bruk, med vekt på regelverk og etikett
  • Plantevernmidler – Helse og miljø
  • Sprøyteutstyr
 8.30      Frammøte m/ kaffe med biteti
             Forelesninger 

11.30     Lunsj

             Forelesninger

14.30    Kaffe med biteti

             Forelesninger

Avslutning ca. kl. 16.00 

Avsluttende prøve på Vea fredag 15.mars kl. 8.30

Prøven er på en time, og avholdes av Fylkesmannen i Hedmark.

Tillatte hjelpemidler er pensumbøker og notater. Ta med kalkulator og skrivesaker.

Når det gjelder bok til fornying så kan boka som ble brukt for 10 år siden benyttes. Eventuell ny bok fås på kursdagen.

Oppdatert 18.09.2018