English

Egen søknadsfrist for Mesterutdanningen

Søknadsfristen til Mesterutdanningen er 10.juni 2019!

Dersom du ønsker å følge Vea sin Mesterutdanning, har du fortsatt mulighet til å kunne søke om opptak for studiestart høsten 2019.

Hvorfor bør du som håndverker ta mesterutdanning?

Med mesterutdanning skaffer du deg en lederutdanning i faget som gjør deg godt forberedt til å etablere og drive din egen bedrift eller arbeide som leder i en større bedrift.

Å være leder i en håndverksbedrift byr på mange spennende muligheter. Likevel er det mange ledere som melder om en ensom og krevende hverdag, hvor de blant annet mangler nettverk å støtte seg på. Fordelen med vårt utdanningstilbud, er at du vil komme i klasse med andre som har bakgrunn fra håndverksfag og som ofte har de samme utfordringene i arbeidshverdagen. Her kan du dele kunnskap og erfaringer og bygge nettverk for fremtiden.

Mesterutdanningen fra Vea er en solid leder- og etablererutdanning som gjennomføres med dyktige og engasjerte forelesere. Odd Hugo Gauslaa har lang erfaring fra næringslivet og deler gjerne egen kunnskap og erfaring i undervisningen.

Vea tilbyr mesterutdanning til følgende faggrupper:

  • Estetiske fag
  • Møbel- og trefag
  • Verkstedhåndverksfag
  • Grafiske fag
  • Matfag

Studiested 2019-2020
Undervisningen gjennomføres på Thon Hotell Opera - Oslo.

Samlinger
Samlingene er lagt til helger og holdes på Thon Hotell Opera i Oslo. Alle samlinger gjennomføres fra fredag lunsj til søndag lunsj.
Semester 1 – Høst 2019:
1. samling: 27.–29. september
2. samling: 18.–20. oktober
3. samling: 15.-17. november

Semester 2 – vår 2020:
4. samling: 07.-09. februar
5. samling: 27.-29. mars 

I tillegg tilbys en frivillig veilederdag på Vea i Moelv: Torsdag 23. april 2020

Eksamen:
5 timers skriftlig eksamen i Bedriftsledelse gjennomføres på Vea: Torsdag 14. mai 2020

Semester 3 – Høst 2020:
Dette semesteret arbeider deltakerne med sin Mesteroppgave. Arbeidet støttes med individuell veiledning. Dato for innlevering av Mesteroppgaven: 13.november 2020

Det tilbys frivillige veiledersamlinger på Vea i Moelv:
Torsdag 10. september 2020 
Torsdag 05. november 2020 

Eksamen
Muntlig eksamen, hvor deltakerne forsvarer Mesteroppgaven sin, gjennomføres: Torsdag 3.desember 2020

Opptakskrav
Fagbrev eller svennebrev. Dersom du ikke har fagbrev/svennebrev kan du fortsatt delta i utdanningen, men da uten mulighet til å søke om mesterbrev.

Pris
Total koster utdanningen kr 44.000,-. I prisen inkluderes undervisning på samlinger, nettstøttet veiledning mellom samlinger, individuell veiledning i arbeid med Mesteroppgave, eksamens- og administrative utgifter, samt bespisning (lunsj, kaffe/te) på samlinger. I tillegg må du regne med utgifter til lærebøker på ca. kr 1.200,- 

Dersom du er fagorganisert kan du søke støtte om stipend i LO sitt utdanningsfond.

Meld deg på her: Søknadskjema for Mesterutdanning

Faglærer Odd Hugo Gauslaa sammen med håndverkerne som fulgte Mesterutdanningen i Oslo i 2017-2018. De hadde bakgrunn fra skomakerfaget, bunadtilvirker, frisør, blomsterdekoratør, parykkmaker og møbelsnekker. Det er en stor fordel å kunne ta mesterutdanningen sammen med håndverkere fra andre små fag.

Har du spørsmål om Mesterutdanningen? Ta kontakt!

Oppdatert 08.05.2019