English

Autorisasjon plantevern, grunnkurs 2019

26.februar og 12.mars 2019 holder Vea autorisasjonskurs i plantevern. 

Autorisasjonsbeviset trengs for å kjøpe, bruke og selge plantevernmidler. Beviset har en gyldighet på 10 år.
Opplæringen består av en obligatorisk del på 7 timer, tilegning av teorikunnskap og en eksamen. Teorien kan leses på egenhånd, tas i brevring/studiering, eller delta på en kursdag med forelesere. 

For: Alle som trenger autorisasjon for å kjøpe og bruke plantevernmidler innen grøntanlegg, småsprøyter i plantevern innen hagebruk, veksthus eller grøntanlegg

Tid: 

26.februar 2019 kl. 8.30-16.00 (Teoridag)
12.mars 2019 kl.8.15-16.00 (Obligatorisk dag)
15.mars 2019 kl. 8.30-09.30 (Eksamen)

Sted: Norges grønne fagskole – Vea, Turistveien 92, 2390 Moelv

Pris: 3200,- Dette inkluderer undervisning, bøker, servering og eksamensavgift. 

Bøkene som benyttes er: Handtering og bruk av plantevernmidler og Integrert bekjempelse. ISBN 978-82-529-3371-0, 11. utgave

Forelesere: Kjell Børresen med flere

Påmelding: Benytt påmeldingsskjemaet

Påmeldingsfrist: 19.februar 2019


Teoridag tirsdag 26.februar:

  • Integrert plantevern
  • Godkjenning og bruk, med vekt på regelverk og etikett
  • Plantevernmidler – Helse og miljø
  • Sprøyteutstyr

Forelesere er Per Spangen og Kjell Børresen

8.30      Frammøte m/ kaffe med biteti i kantina på Norges grønne fagskole – Vea

             Forelesning

11.30    Lunsj

            Forelesning

14.30    Kaffe med biteti

            Forelesning

Avslutning ca. kl. 16.00 

Obligatorisk praksisdag tirsdag 12.mars:

8.15       Frammøte

8.30       Helserisiko 

10.00     Kaffe m/biteti

10.15     Verneutstyr

11.45     Lunsj

12.30     Sprøyting og sprøyteutstyr  

             Kaffe med biteti

16.00    Avslutning 

Eksamen fredag 15.mars kl. 8.30

Prøven er på en time, og avholdes av Fylkesmannen i Hedmark hos Norges grønne fagskole – Vea

Ta med kalkulator og skrivesaker.

Bøker:                 

  • Handtering og bruk av plantevernmidler
  • Handtering og bruk av plantevernmidler – Arbeidsbok 

Bøkene får du av kursholder Kjell Børresen ved oppstart av kurset. 

Har du spørsmål om kurset, ta gjerne kontakt med Anne Hagen Bakken på e-post: anne.hagen.bakken@vea-fs.no

Illustrasjonsbilde: Dorte Finstad

Oppdatert 21.01.2019

#veafagskole