English

Bli mer konkurransedyktig, - ta fagskoleutdanning nå!

Nå har vi gjort det enda enklere for deg som er blomsterdekoratør å studere ved siden av jobben! Og, enda mer matnyttig for blomsterbutikken du jobber i! Mer kompetanse og inspirasjon er viktig for alle!

Botanisk design fremstår i ny drakt! Fagskolestudiet er nå delt opp i to separate deler:

Del 1. Fokus på håndverk og kreativitet.
Denne delen omhandler utvikling av tidsriktige håndverksprodukter innen faget, hvor håndverk, kreativitet og markeds- og bransjekunnskap står sentralt. Det handler om målretta produktutvikling med bakgrunn i inspirasjon fra kunst og kultur, spennende faglig egenutvikling og det fantastiske mangfoldige plantematerialet.

Del 2: Gir deg kompetanse innen ledelse, bedriftsetablering og salg.
I andre del av Botanisk design står salg og service blant annet sentralt, hvor vareeksponering er en viktig del av dette, i tillegg til ledelse, markedsføring og økonomi. Ved bestått eksamen kan du søke om mesterbrev etter gitte kriterier. Som mester i blomsterdekoratørfaget har du kunnskap om bedriftsetablering, det å være leder, om lønnsomhet og økt inntjening i en blomsterbutikk.

Du kan velge det som er aktuelt for deg
Du kan velge å ta en av delene eller du kan ta begge to. Begge delene er samlingsbasert og hver del gjennomføres med ca 12 samlinger over et år. Botanisk design kan fint kombineres med jobb i blomsterbutikk. Ja, faktisk kan du bruke butikken du jobber i som læringsarena mens du studerer. Du vil få veiledning, ikke bare på samlingene på skolen, men også ute i butikken av faglige veiledere fra skolen. Så det vil si at det ikke bare er du som drar nytte av å gå på Botanisk design, - det er også nyttig for butikken du jobber i!

  

Bildene er fra da studentene på Botanisk design deltok på Bryllupsmessen 2014. De lærte om prosjektledelse, presentasjon og produksjon av brudearbeider.

Ta gjerne kontakt med oss dersom du ønsker mer informasjon.

anne.stine.solberg@vea-fs.no - 99533199
hildegunn.aas@vea-fs.no - 97013353

Tekst: Hildegunn Aas og Anne Stine Solberg
Foto: Dorte Finstad

Oppdatert 15.01.2016

#veafagskole