English

Blomsterdekoratør Guro vil bli mester

Guro tar fagskoleutdanningen "Ledelse i håndverksfag" på Vea for å bli Blomsterdekoratørmester.

  • Navn: Guro Strømmen Fodnes
  • Klasse: Ledelse i håndverksfag
  • Alder: 29
  • Kommer fra: Fagernes i Valdres
  • Bakgrunn: Blomsterdekoratør
  • Arbeidssted: Kampenes blomster, Fagernes (Eier og daglig leder)

Hvorfor valgte du å gå på Vea for å ta Ledelse i håndverksfag?

Mest for min egen del. Jeg ville øke kompetansen og forståelsen for det jeg driver med. Mer kunnskap om det jeg jobber med. Noe kanskje mange som driver butikk glemmer.

Jo mer jeg lærer, jo mer forstår jeg hva jeg ikke kan. Studiet er mer omfattende enn det jeg hadde forestilt meg. Jeg lærer mye, får mange gode ideer og pekepinn på hvilke tiltak jeg kan gjøre i min egen bedrift. Jeg kan overføre det jeg lærer hele tiden, og bruke teorien i praksis. Det er ikke alltid like lett å overføre teorien til praksis.

Jeg blir mer bevisst på innkjøp, bruk av tid. Det å inkludere de ansatte i driften. Det er viktig å ha en bevisst tankegang rundt driften av butikken og at de ansatte også har innsikt i den. Det er viktig at vi er på lag, både ansatte og leder. Det er en utfordrende oppgave å både være leder og kollega og få til en god balansegang der, som er sunn for alle.

Vi har fokus på økonomien og målet mitt er å kunne budsjettere og rapportere tilbake til de ansatte.

Det gir trygghet for de ansatte å kunne følge med på den økonomiske sitasjonen i bedriften og jeg synes det er viktig å være åpen med de ansatte om det.

Hvordan er undervisningen lagt opp?

Vi har samlinger på tre dager, og så har vi noen enkeltdager innimellom.

Vi har forelesning, diskusjon, oppgaver på skolen og oppgaver hjemme som leveres inn for vurdering

Jeg jobber med en oppgave som handler om min egen bedrift. Der får jeg brukt teorien i praksis. Jeg legger en plan med ulike tiltak for hva jeg skal gjøre med min bedrift fremover.

Hvordan trives du på Vea og i klassen?

Jeg trives godt. Det er fint å kunne dele erfaringer med de andre i klassen. Det er positivt at vi ikke er så mange for da er det lettere å diskutere og dele erfaringer.

Hva gjør du etter endt utdanning?

Jeg skal fortsette å drive butikk. Målet mitt er å bidra til en positiv arbeidshverdag for de ansatte, det smitter også over på kundene.

Hva vil du si til andre som vurderer å søke til fagskoleutdanningen Ledelse i håndverksfag?

Det er veldig spennende og interessant. Jeg er glad jeg hadde praksis og erfaring fra før, slik at jeg hadde kroker å henge det jeg lærer på.

Vil du anbefale andre som driver egen håndverksbedrift å ta Ledelse i håndverksfag?

Ja, absolutt. Du får kunnskap og trygghet med økonomistyring. Jeg bruker regnskapsfører til å føre regnskapet for min bedrift, men jo mer kunnskap og forståelse jeg får selv, jo mer utbytte får jeg av hans kompetanse. Jeg kan samarbeide med han om utarbeidelse av budsjett. Jeg har kompetanse til å benytte meg av hans rapportering og tjenester.

Det blir mye mer interessant å drive selv, når jeg ser at tiltakene jeg setter inn gjør en forskjell og ser resultater av det. Jeg føler at bedriften blir enda mer min egen etter hvert som jeg får bedre forståelse for økonomien, blir mer bevisst på ledelsesfaget, kompetanse på opplæring av lærling og mye mer. Jeg ser bare positive sider ved det. Man må selvfølgelig velge å prioritere tid på å jobbe med studiet, man må være klar for å bruke tid på utdanningen. 

Annet:

Ledelse i håndverksfag er en generell utdanning, så om jeg skulle velge å jobbe med noe annet en gang, så har jeg kompetansen fra denne utdanningen.

Tekst og foto: Dorte Finstad

 

Oppdatert 01.10.2015

#veafagskole