English

Blomsterdekoratører fra Vea på jobb for Ringsakergallaen

Ringsaker kommune inviterer hvert år til Ringsakergallaen, og da er det blomsterdekoratørelevene på Vea som lager overrekkelsebuketter og scenedekor.

 

Det er mange læreplanmål som blir dekket når elevene får reelle oppdrag. De har vært gjennom hele prosessen fra idèmyldring, tegning av skisser, praktiske skisser, planlegging av materialer, planlegging av tid, forberede underlag, varebehandling, planlegging av logistikk og gjennomføring. Og så oppdaget de noe som blomsterdekoratører ofte opplever. De måtte kaste seg rundt, finne nye løsninger og endre på det som var planlagt. For slikt skjer. Det er mye å ta hensyn til når man dekorerer scene og rom. Det er beveglesemønster på scena, lyssetting, aktiviteter på scena og hensyn til plass og det oppstår ofte endringer fra arrangøren sin side, som gjør at blomsterdekoratøren også må endre på den opprinneleige planen.

  

Paula, Sara, Mari Regine og Mari gjør siste finpuss på scenedekoren.

  

Og slik ble det til slutt. Det blir spennende å se hvordan dekoren fungerer med lyssetting og alle folkene som skal være på scenen.

  

Michelle setter på røde anthurium på baksiden av scenedekoren. Hvorfor det mon tro? Flotte overrekkelsebuketter blir med hjem til heldige prisvinnere etter Ringsakergallaen. Ann Karin og Hanne ved dekoren som møter gjestene i foajaeen.

Her er den flotte gjengen med blomsterdekortaørelever fra Vea som har dekorert til Ringsakergallaen 2016. Her sammen emd faglærer Siv Engen Heimdahl.

Har du ikke billett til gallaen? Du kan følge den på HA-TV

Tekst og foto: Dorte Finstad

Oppdatert 22.01.2016

#veafagskole