English

Blomstrende mesterskap

Denne helgen ble Distriktsmesterskapet i blomsterdekorering for Hedmark og Oppland arrangert i Brumunddal.

Norsk Blomsterhandlerforbund og forbundets hovedsponsor Interflora Norge SA, arrangerer årlige Distriktsmesterskap og Norgesmesterskap. Alle distrikter i Norge, for det meste fylkesvis, har hver sine distriktsmesterskap. Alle som ønsker å delta kan melde seg på.

Klasseinndeling:
Deltagerne er delt inn i to ulike klasser. Klasse A for de som har fagbrev eller mer enn fire års erfaring fra bransjen. Klasse B for lærlinger og ufaglærte med mindre enn fire års erfaring fra bransjen.

Forberedt oppgave
Alle deltagerne får tilsendt en oppgave som de kan foreberede. For deltagerne i DM Hedmark og Oppland var oppgaven:

EN HEDER TIL VÅREN/SOMMEREN
Bord for 2
Tid: 1 time og 30 minutter
Maks mål inkludert presentasjon: 1,5mx1,5m,høyde 2m
Alle forberedelser er tillatt, men husk at arbeidet skal bli til i konkurransetiden
Det er ikke anledning til å stille spørsmål til oppgaven
Lykke til!

Her kan du se hvordan deltagerne i Distrikstmesterskapet for Hedmark og Oppland gjennomførte oppgaven.

   

Bord for to laget av vinner i klasse A, Thu Ngoc Lieu. Dette arbeidet fikk også høyeste poengsum.

  

Både Chris Andrè Hansen og Ida Camilla er begge fra Marihøna blomster, Elverum.

  

Marte Vorgaard og Marianne Leren er konsentrert i arbeidet med sine bord. 

 

Godt gjennomført jenter! Anne og Marianne som representerte Vea er fornøyd med å være ferdige med gjennomføringen av mesterskapet. 

Overraskelsesoppgave
Alle  deltagerne skal også gjennomføre en overraskelsesoppgave. Den fikk de utdelt i forkant av konkurransen, men de kunne ikke forberede noe av det praktiske.

BLOMSTERSMYKKE TIL HALS ELLER BLOMSTERKRAGE TIL HALS
Tid: 1 time og 30 minutter
Du disponerer de utleverte materialene helt fritt.
Du benytter det du ønsker fra Verktøy-Rekvisitalisten.
Arbeidet skal domineres av botanisk materiale.
Lykke til!

   

Blomstersmykke laget av Ann Kristin Kristiansen og av Thu Lieu

  

Blomstersmykke laget av Marianne Leren og av Renate Skaret.

 

Blomstersmykker laget av Linda Carine Karlstad og Ida Camilla Søstuen Mendes Correia.

  

Blomstersmykker laget av Chris Andrè Hansen og av Linn Jeanette Brenden.

  

Blomstersmykker laget av Anne Ådland og av Liv Oda Kleven.

Blomstersmykke laget av Marte Vorgaard.

Bedømming
Det er to dommere som bedømmer oppgavene. Dommerne er utdannet og sertifisert av Interflora. Det var Anne Stine Solberg som er faglærer på Vea og Cecilia Bast Sætre, som var dommere under DM Hedmark og Oppland. De vurderer komposisjon, farge, idé/kreativitet og teknikk. Hver dommer kan gi maks 100 poeng. Høyeste oppnåelige poengsum er 200 poeng for ett arbeid.

  
Dommerne vurderer alle arbeidene ut fra gitte kriterier. Cecilia Bast Sætre og Anne Stine Solberg.
 

Resultater og kåring av distriktsmester
Den av deltagerne som har høyest poengsum blir distriktsmester. Både vinner i klasse A og vinner i klasse B går videre til NM. Marte Vorgaard i klasse B hadde totalt høyest poengsum og ble distriktsmester. Thu Lieu vant klasse A. Vi gratulerer og ønsker dere begge lykke til i NM!

   
Marte Vorgaard og Thu Lieu, vinner av klasse B og klasse A, mens de jobber med sine oppgaver.

Klasse B

Nr 1 og Distriktsmester: Marte Vorgaard, Floriss, CC Gjøvik
Nr 2: Anne Ådland, Vea
Nr 3: Ida Camilla Søstuen Mendes Correia, Interflora Marihøna 

Klasse A

Nr 1: Thu Lieu, Interflora Marihøna
Nr 2: Ann Kristin Kristiansen, Blomsterstua
Nr 3: Linda Carine Karlstad, Interflora Aashaug Blomster

Norgesmesterskapet i blomsterdekorering arrangeres av Interflora Norge SA, 24.-25.oktober 2014 i Tromsø.

Tekst og foto: Dorte Finstad

Oppdatert 30.09.2015

#veafagskole