English

Botanikkundervisning

Studentene på Botanisk Design har hatt botanikkundervisning med Britta From, der temaet var Naturens uttrykksmåter. Vegetasjonstyper og inspirasjon.

Mandag formiddag jobbet de med repetisjon av plantekjennskap, der de skulle finne vårens første ville planter og øve på å artsbestemme dem. Tirsdag var det ut på tur der de skulle se på hvilke materialer naturen har å by på tidlig vår, og hva det kan brukes til.

  

Turen gikk til Rotlia naturreservat som ligger i Stange kommune. Det er ikke tillatt å høste materialer i naturresevatet, så der var det kun lov til å se på plantene. Studentene skulle samle inn botanisk materiale og gjøre artsbestemmelser, så det ble gjort utenfor reservatet. Videre skal det lages et herbarium av de innsamla plantene. 

 
Gulveis – Anemone ranunculoides – kan man se mye av i Rotlia.

  
Gullstjerne – Gagea lutea. Den rosa blomsten er en Skjellrot – Lathraea squamaria. Det er en snylteplante som vokser der det er hassel. Dette er en sjelden plante.

  
Fargesterk sopp!                                              
  
Blåveis – Hepatica nobilis. Britta forteller om plantene på norsk til våre egen studenter og på tysk til utvekslingsstudentene som var på Vea denne uken.

  

Edellauvskog i vakkert vårvær. Tysbasten vokser vilt i Rotlia. Dette er en giftig plante.

  

Rogna er i ferd med å få blader. Sisselrot – Polypodiaceae har en lakrisaktig smak.

  

Fiolene er i full blomst, mens marikåpa kun har blader foreløpig.

  

Bregnen er på tur opp. Både den og snelle er sporeplanter.  

  

Det er lyst og fint i skogen før trærne får blader. Gullstjerna er lett å se mot de brune bladene i skogbunnen.

Tekst og foto: Dorte Finstad, mai 2013

Oppdatert 30.09.2015

#veafagskole