English

Botanisk Design, eksamen 2014

Det var fire blomsterdekoratører som fullførte fagskoleutdanningen Botanisk Design på Vea våren 2014.

Eksamen på Botanisk Design er en mappeeksamen der studentene skal lage et praktisk skapende arbeid/blomsterarbeid. Studentene skal ta utgangspunkt i tidligere prosesser og arbeider som de har jobbet med gjennom studiet. De skal velge ut elementer fra studiet og knytte disse sammen med kompetansen de har opprabeidet seg. Målet med eksamensoppgaven er å vise progresjon - at det har skjedd en faglig utvikling i løpet av studiet. Temaet for det praktisk skapende arbeidet var: FOREDLING!

I tillegg til det praktiske arbeidet har studentene også utarbeidet en dokumentasjon, holdt en presentasjon og en muntlig høring.

Her kan du se hvordan studentene som har tatt fagskoleutdanningen Botanisk Design 2013/2014 har gjennomført sine eksamensoppgaver.

Erindring

  

Marianne Leren har kalt sin eksamensoppgave for "Erindring". Hun har tatt utgangspunkt i en historie fra sin egen slekt på Dovre, og har valgt å lage et skjørt med naturmaterialer.

  

I skjørtet kan vi finne tekster fra brev, bilder og naturmaterialer fra fjellet på Dovre.

  

På innsiden av skjørtet kan vi se mer fargerike blomster som skal symbolisere håpet og kjærligheten.

Horisonten

   

Marit Karlsen sin eksamensoppgave heter "Horisonten - der jord og himmel møtes". Den er bygget opp med utgangspunkt i tidligere oppgaver gjennom studieåret på Botanisk Design innen kistedekor og sorgbinderi. Marit ville lage et alternativt arbeid uten oasis og med en alternativ plassering i forhold til kiste.Hun ville også bruke det botaniske materialet for alt det var verdt, både med linjer og naturlig vekst.


  

Marit sin problemstilling var: Hva kan vi lage som alternativ kistedekor tilpasset dagens begravelser og få håndverket i fokus?

 

Hjerteknuser

  

Andrea Støyva har fått inspirasjon fra Kaizers Orchestra og deres musikkvideo "Hjerteknuser". Med sitt botaniske arbeid vil hun vise at botaniske materialer egner seg fint for å få frem en sinnstemning av store kontraster og følelser. Hun har vagt å benytte fargekontraster og kontrasten mellom dødt og levende.

  

Den Eksotiske

   

Mariann Holmen sin problemstilling var: "Hvordan bruke ulike kulturer for å foredle brudebuketten - og gi den en sentral rolle under seremonien?" Mariann skulle lage et brudearbeid til et indisk/norsk brudepar, og ville finne elementer som kunne binde det sammen ved bruk av ornamentikk.

  

I arbeidet er det også tydelige kontraster som blankt gull mot matte lammeøreblader. Mariann har også benyttet typiske norske materialer som bjørk og hundekjeks fra veikanten.

  

Gifteringen er et tydelig symbol på at et par er gift. Ved å plassere ringene i buketten blir buketten et viktig element også under vielsen. Midt oppe i buketten var det en boks som inneholdt gifteringene.Bildet til venstre viser buketten før lokket er tatt av, mens det andre bildet viser boksen med gifteringene.

  

Detaljbilde fra skaftet på brudebuketten som har heng av ulike ranker. 

Studentene oppnådde svært gode resultater på eksamen, og de kan nå benytte tittelen Fagtekniker Botanisk Design.

Tekst: Dorte Finstad

Foto: Richardo foto

Oppdatert 01.07.2016

#veafagskole