English

Botanisk design, hva er det?

Faglærer Anne Stine og noen av studentene på Vea forteller om fagskoleutdanningen Botanisk design.

Oppdatert 20.03.2018

#veafagskole