English

Christer tok fagskoleutdanningen Park- og hagedrift på Vea

Et veldig bra studium for de som vil jobbe med skjøtsel!

  • Navn: Christer Andersen
  • Klasse: Park- og hagedrift
  • Alder: 36
  • Kommer fra: Bergen
  • Bakgrunn: Kontor og administrasjon, Eiendomsmegling, idrett, Svein Boasson (Anleggsgartnerfirma), Bergen Trepleie AS og Parkdrift AS

 

Hva gjør du nå?

Jeg jobber som Rodeleder i Parkdrift AS, et datterselskap av Svein Boasson AS (Anleggsgartnerfirma) som har spesialisert seg på skjøtsel og drift av uteområder.

 

Hvorfor valgte du å gå på Vea for å ta Park- og hagedrift?

For å få en bredere faglig kompetanse innenfor det jeg jobber med. Jeg er også så heldig at jeg har en arbeidsgiver som oppfordret meg til å søke og tilrettela jobben min, slik at jeg kunne gå på Vea.

 

Hvordan var studiet lagt opp? 

Studiet var på deltid, med 24 samlingsuker fordelt over to år. Det er derfor ett godt alternativ for de som ønsker å kombinere skole med jobb. Undervisningen var i form av forelesninger, praktiske oppgaver, gruppe arbeid, befaringer og egenstudier. Det andre året var vi også på en studietur i England.

Underveis i studiet ble vi tildelt teoretiske og praktiske deloppgaver, for å kunne anvende kunnskapen vi hadde tilegnet fra forelesning og egenstudier. Studiet ble avsluttet med en større breddeeksamen, med vekting fra alle delfagene.

Foruten om ett stort og velfungerende bibliotek (Takk for hjelpen Turid!), består uteområdet på Vea av ett stort opparbeidet uteanlegg, med et stort spekter av planter. Dette gjør skolen til en god læringsarena for lærevillige studenter.

 

Hva har denne utdanningen betydd for deg?

Vi hadde dyktige og engasjerte faglærere, som har kunne gi oss både individuelle og kollektive utfordringer underveis i studietiden. Studiet har gitt meg en bredere faglig kompetanse. Jeg har også fått ett større nettverk, med personer fra forskjellige steder i landet.

Klassen min bestod av voksne og engasjerte medstudenter, med relativt forskjellig grøntfaglig bakgrunn.  Dette synes jeg var med på å heve det faglige nivået i klassen, samt skape samhold og interessante debatter også utenfor skoletiden.

Hva vil du si til andre som vurderer å søke til fagskoleutdanningen Park- og hagedrift?

Begynn! Dette studiet mener jeg passer for alle som ønsker å øke kunnskapsnivået innenfor: planlegging, opparbeiding av mindre nyanlegg, samt drift og skjøtsel. Studiet tar også for seg relevant lovverk, entreprenørskap og økonomi. Så er drømmen å starte noe selv, så kan dette være en god start.

Send gjerne en jobbsøknad til oss også, etter endt studieforløp (Christer,Parkdrift AS)

 

Tekst og foto: Dorte Finstad

Oppdatert 06.06.2017

#veafagskole