English

De som starter på Historiske grøntanlegg vil få to uforglemmelige år.

Det sier Kjell Anders Lier som akkurat har avsluttet to år på fagskoleutdanningen Historiske grøntanlegg ved Vea – Statens fagskole for gartner eog blomsterdekoratører.

Navn: Kjell Anders Lier
Klasse: Historiske grøntanlegg
Alder: 37
Kommer fra: Fredrikstad

Bakgrunn: Prosessoperatør, fagbrev i kjemi/prosess. Gartnerutdanning på Vea. Ansatt som gartner ved Jarlsberg hovedgård.

Hvorfor valgte du å gå på Vea for å ta Historiske grøntanlegg?

Fordi jeg var så heldig å ha jobb på Jarlsberg som er et historisk anlegg. Følte at jeg trengte ekstra kompetanse på å skjøtte et historisk anlegg, noe som grunnutdanningen som gartner ikke gir.

Hvordan fikk du vite om utdanningen?

Jeg tok gartnerutdanning på Vea og da fikk jeg høre at det ble jobbet med utvikling av et slik studium. Jeg vurderte å søke på fagskoleutdanningen Park- og hagedrift for å lære mer, men da jeg hørte at det skulle komme et studietilbud innen Historisk grøntanlegg, tenkte jeg at det var relevant for meg og ville heller jeg vente til studiet var klart. Jeg spurte arbeidsgiver om å få mulighet til å ta studiet og det var han positiv til, noe jeg setter stor pris på.

Har disse to årene på Vea svart til forventningene?

Ja, så absolutt. Det er de to mest lærerike årene jeg har hatt i mitt liv. Det har vært utrolig høyt nivå på lærerkreftene, så vi har bare vært nødt til å lære mye. Det har også vært mye bruk av dyktige eksterne krefter. Vea har vært flinke til å finne og hente inn eksterne kompetanse. Og så har det vært veldig relevant. Alt jeg har lært har jeg tatt med tilbake til arbeidsplassen min, Jarlsberg, og hatt nytte av det der. Like etter at jeg begynte på studiet forsto jeg alvoret og ansvaret for å skjøtte et historisk anlegg eller en kulturarv som parken er. Det var flere prosjekter vi hadde tenkt å starte opp med i parken på Jarlsberg, men jeg skjønte at dette måtte jeg ha mer kunnskap om før jeg kunne sette i gang.

Hvordan er undervisningen lagt opp?

Det har vært mye praksis og befaringer, men også mye teori. Det har vært stor vekt på hagehistorie og kunsthistorie. Prosjektledelse har også vært et viktig fag for oss.

Og så har vi vært «hagearkeologer». Vi har lært å finne spor i jord, og har jobbet en del med hagearkeologi. Vi har sett etter og funnet grusganger, fontener, spor etter bed, parterre struktur, fundamenter til murer, trapper, fundament til statuer. Det er kjempegøy, fantastisk morsomt.

Hvordan trives du på Vea og i klassen?

Jeg visste at Vea var et fint sted fra før, og vi har fått et veldig godt miljø i klassen. Vi har alle ulik bakgrunn og har lært mye av hverandre. Jeg går ut med mye kunnskap fra studiet, men også fått et stort kontaktnett med fagpersoner innenfor historiske anlegg.

Hva gjør du etter endt utdanning?

Jeg skal fortsette i jobben min på Jarlsberg og det blir mer spennende enn noen gang. Jeg har ønske og mål om ha enda større fokus på det historiske i anlegget.

Det er mange løse tråder i historien til Jarlsberg. Jeg har funnet ut mye, men vet at det er så mye mer og det tirrer til videre arbeid.

Jeg ønsker å fortsette å grave i historien til Jarlsberg og kanskje dele den med andre etter hvert.

Hva vil du si til andre som vurderer å søke på Historiske grøntanlegg?

Dette er studiet for deg som har eller ønsker å ha med drift og skjøtsel av historiske anlegg

å gjøre. Det gir også kompetanse til å lage skjøtsel- og forvaltningsplaner. Kommuner, offentlig
forvaltning og private anleggsgartnerfirmaer burde alle sørge for å ha minst en medarbeider med
en slik kompetanse, slik at alle våre historiske grøntanlegg kan bli ivaretatt på en best mulig måte.

De som melder seg på studiet vil få to uforglemmelige år.

Har dere hatt noe praksis i løpet av studietiden?

Massevis. Både praktisk ute i terreng, beskjæring, innsamling av historisk plantemateriale, vi har restaurert tørrmur (Stenberg) og mye mer.

Vi har også hatt en ukes utplassering i et historisk anlegg. Jeg var på Egeskov i Danmark. Noen av de andre i klassen var på Bygdøy kongsgård, Gamlehaugen i Bergen og Hamton court.

Vi har også vært en uke på vestlandet der vi besøkte Baroniet i Rosendal, Damsgård, Milde, Gamlehaugen, et kloster og flere historiske anlegg. Vi har hatt mye hageshistorie fra antikken og frem til i dag og det har absolutt vært fokus på norske anlegg.

Det som jeg virkelig er blitt imponert over er at vi har en så rik hagehistorie her i Norge. Det er utrolig mange flotte anlegg. Det er fint at vi også har lært så mye teknisk med fundamentering, bygging av dammer og fontener. Vi har lært om alt som kan være i et anlegg. Vi har også lært om hagemøbler.

Kan du si noe om fordypningsoppgaven din?

I fordypningsoppgaven ser jeg på to ulike elementer fra Jarlsberg. Restaurering av allé og restaurering av en dam.  Anlegget på Jarlsberg var opprinnelig bygget i barokk stil, der alléene utgjør de bærende elementene i parken. Grevens allé som jeg har sett på er i dårlig forfatning, så den må vi gjøre noe med. I fordypningsoppgaven har jeg sett på historikken til alléen og laget en plan for restaurering av den. Dammen som en gang i tiden lå der, ble fylt igjen og er nå borte. Arbeidsgiver har et ønske om å få inn et vannelement i parken, og jeg håper at vi kan realisere å tilbakeføre dammen.

Jarlsberg har et eget arkiv og der har jeg funnet opprinnelsen til anlegget. Jeg har hatt god tilgang på kildemateriale! Jeg har alltid historien med meg i alt arbeidet jeg gjør i anlegget.

Er det noe annet du vil si noe om?

Det som er spennende med faget er at det er ingen fasit. Det er mange diskusjoner og faglige drøftinger, og man må alltid ta noen valg og det er ikke alltid at fasit er gitt. Det er flere valg som kan være det riktige.

Tekst og foto: Dorte Finstad

Vil du vite mer om Jarlsberg hovedgård? http://jarlsberghovedgard.no/

Oppdatert 03.10.2018

#veafagskole