English

Denne utdanningen har for meg ikke vært "skole" bare en utrolig opplevelse.

Erik Svang har vært student på fagskoleutdanningen "Eksperimentell formgivning med plantemateriale", og vi har snakket med han om hvordan dette studieåret har vært.

Navn: Erik Svang

Klasse: Eksperimentell formgivning med plantemateriale

Alder: 22

Bakgrunn: 3 årig gymnasieutbildning, florist, John Bauer gymnasiet, Karlstad,

Florist gesäll utbildning, Ingvar Strands blomsterskola, Malmø

Arbeidssted: Blomstermakerne i Mølndal, Sverige           

Hvorfor valgte du å gå på Vea for å bli Fagtekniker Eksperimentell formgivning?

Jeg hadde Runi Kristoffersen som lærer i Malmø, og hun inspirerte meg til å begynne på studiet. (Runi er faglærer på Vea.red)  

Jeg var nysgjerrig på å få prøve ut ett helt nytt studium, å få lov til å teste noe som var mer utradisjonelt kjentes veldig spennende.


Hvordan er undervisningen lagt opp?

Eksperimentell formgivning med plantemateriale er et deltidsstudium, der vi er på samlingsuker. Dette året har samlingsukene vært både på Vea, Malmø og i Italia.

Mye bygger på ansvar for egen læring. Samlingene er oftest skikkelige inspirasjonsbomber med mye input og spennende opplevelser, videre bearbeider man det og lar det modne mellom samlingene, oftest i kombinasjon med en hjemmeoppgave som vi presenterer for alla de andre på neste samling, det kan være alt ifra gale "pop ups"og demonstrasjoner til å besøke NM og la seg inspirere av mange  spennende arbeider for så senere omarbeide dem til nye uttrykk!

Vi jobber med å bruke våre botaniske materialer til noe mer enn at det bare skal være "fint" å se på, som å skape opplevelser og berøre flere av sansene våre. 

Man får også mye kunskap og idéer fra nærliggende fag som kan integreres i vårt eget yrke og som er verdifullt når vi skal samarbeide med f.eks. lysmestere og performance artister. Det botaniske materialet ligger alltid i fokus men noen ganger er det behov for andre virkemidler for å skape nye spennende uttrykk og en komplett helhetsopplevelse.  

Hvordan trives du på Vea og i klassen?

Skolen er helt fantastisk! Uteområdet, naturen og at det er så mye å plukke. Det er veldig morsomt at klassen består av både norske, italienske og svenske studenter. Herlig miks! Bredt spekter i alder og erfaring. Vi er alle veldig ulike, men vi har noe felles og det er at vi brenner for faget. 

Hva gjør du etter endt utdanning?

Når jeg er ferdig kommer jeg til å gå tilbake til jobben i butikken, men senere vet man aldri hva som hender ;)

Jeg vil selvsagt benytte meg av alt jeg har lært. Vi har bl.a hatt en del prosjektorganisering og ledelse. Akkurat det å jobbe i større prosjekt og utføre yrket på andre måter enn å "bare" jobbe i butikk virker spennende for meg. Å finne nye måter å jobbe med plantematerialet og å utvikle yrket fremover er noe som jeg brenner for. 

Hva vil du si til andre som vurderer å søke til fagskoleutdanningen Eksperimentell formgivning?

Gjør det bareDet er så spennende, bare den opplevelsen jeg har vært med på er helt fantastisk, jeg har utviklet meg mye. 

Tekst og foto: Dorte Finstad 

 

Oppdatert 30.09.2015

#veafagskole