English

Det er fortsatt mulig å søke om opptak til noen av våre utdanningstilbud!

Her kan du se status for søknad og opptak for studieåret 2018/2019

Opptak av nye studenter og elever

Alle utdanningstilbud ved Vea hadde søknadsfrist 15.april 2018 og søkerne har fått beskjed om de har kommet inn, om de står på venteliste eller om de har fått avslag på søknaden om studieplass på Vea. Det vil bli gjennomført fortløpende supplerende opptak etter søknadsfristen på de studietilbudene som fortsatt har ledige plasser. 

Fagskoleutdanning

Til fagskoleutdanningene var det stor variasjon når det gjelder innsøking. Noen tilbud hadde flere søkere enn antall plasser, mens andre har pr. 01.06.2018 for få søkere til at de kan starte opp høsten 2018. 

Fagskoleutdanninger som starter opp høsten 2018

Disse fagskoleutdanningene har neste studiestart høsten 2019:

Videregående nivå 

Det har vært svært god søkning til gartnerutdanning og blomsterdekoratørutdanning som er rettet mot voksne. Søknadsfristen var 15.april 2018. Det gjennomføres fortløpende supplerende opptak ved ledige plasser. Gartnerutdanningen er fulltegnet og det er lang venteliste, mens det på blomsterdekoratørutdanningen er mulig å bli satt på venteliste. Høsten 2018 starter gartnerutdanning (deltid) og blomsterdekoratør (heltid og deltid).


VG2 blomsterdekoratør

Det var for få søkere til VG2 blomsterdekoratør, til at Vea kan tilby denne utdanningen for skoleåret 2018/2019.


Mesterutdanning

Vi starter opp en ny klasse for de som ønsker å ta Mesterbrev i januar 2019. Undervisningen er lagt til helger og undervisningsted er Oslo. 
Ønsker du å ta mesterbrev legg inn din søknad her: Søknadsskjema Mesterutdanning

Tekst og foto: Dorte Finstad

Oppdatert 04.06.2018

#veafagskole