English

Det er viktig å fornye seg!

Det sier Eva som tok fagskoleutdanningen Park- og hagedrift ved Norges grønne fagskole – Vea. Nå jobber hun som forskningstekniker i Botanisk hage i Bergen

 Jeg møtte Eva i Botanisk hage i Bergen, for å se og høre om hva hun har gjort etter at hun fullførte fagskoleutdanningen på Vea. 

  • Navn: Eva Kleffelgård
  • Studium: Park- og hagedrift (Tilsvarer det som nå heter Grøntanleggsforvaltning)
  • Alder: 37
  • Kommer fra: Otta, Byen ved Rondane
  • Bakgrunn: Utdannet produksjonsgartner Vea, og Fagtekniker Park- og hagedrift. Jobbet fulltidsstilling som kommunegartner i Sel inntil det fristet med nytt beite og større fagmiljø – ny inspirasjon.

Hva gjør du nå?

Nå jobber jeg fast som gartner, forskningstekniker i Botanisk hage på Milde i Bergen.

Hvorfor valgte du å gå på Vea for å ta fagskoleutdanningen Park- og hagedrift?

Godt tilbud med fagutdanning, og grei reiseavstand (Otta). Trengte faglig utvikling og nytt påfyll. Visste at det er et flott sted med mange gode folk.

Hvordan var studiet lagt opp? 

Studiet var lagt opp med samlinger som vanligvis var på fem dager. 

Hva har denne utdanningen betydd for deg?

Jeg fikk god kontakt med andre i samme fag – og nettverksbygging er svært viktig i sammenheng med fagskoleutdanningen. Særlig viktig å kunne reise på tur, og se på anlegg sammen. Samspill og diskusjon med andre i samme fag, men med ulike vinklinger som grønn gartner, grå gartner, arborister, kommunal sektor, private firma, planteproduksjon.. mange muligheter og mange ulike synspunkter! Heftige og morsomme diskusjoner man kan lære mye av. Kunnskapsrike lærere og andre, også fra ulike bransjer og grener.

Godt innblikk i både design og bygging, men særlig kontroll av anlegg har vært viktig for meg. Jeg har også mitt egen lille foretak som utfører hageplanlegging, både for private og offtentlige. Da mest rådgiving for offentlig, og hagedesign og tips til private.

Hvordan var klassen deres?

Vår klasse var veldig sammensatt, og dermed veldig bra. Stort spenn i erfaring og kunnskapsnivå. Særlig spennende med folk fra hele landet. Fra bl.a Sarpsborg, Steinkjær, Bergen, Geilo og Otta

Hva vil du si til andre som vurderer å søke å ta fagskoleutdanning på Vea?

Just do it! Det er viktig å fornye seg, å fokusere og nerde litt på vårt lille fag. Det skjer mye, og det er lettere  å holde seg oppdatert med et større nettverk. Utdanningen kan også gjøre deg tryggere i dine avgjørelser i jobb. Det kan åpnes nye veier – nye fokusområder og interesser.

Botanisk hage i Bergen

  

Lønningen lystgård er gjenreist i Bergen botaniske hage på Milde. Huset er en gave fra Avinor til Universitetet i Bergen. Rundt huset er det bygget opp et nytt uteanlegg med blant annet teppebed og labyrint, som åpnet høsten 2018. Planteplanene er utført av Eva Kleffelgård, der tema var geometri og matematikk, samt stemninger.

Arkimedes' labyrint, er en høy hekklabyrint som er  tegnet av professor Hans Munthe-Kaas, Matematisk institutt.

  

Noen bilder fra Japanhagen. Det er ikke ofte at gartneren har tid til å nyte anlegget, men Eva måtte stille opp for fotografen.

Det var skikkelig regnvær den dagen jeg møtte Eva i Botanisk hage, men vi hadde allikevel en flott tur i anlegget.

Tekst: Dorte Finstad og Eva Kleffelgård

Foto: Dorte Finstad

Vil du vite mer om Botanisk hage i Bergen? Se her:

Botanisk hage i Bergen 

Lønningen lystgård på Milde

Japanhagen

Følg Arboretet og botanisk hage på Milde på facebook 

Oppdatert 21.01.2019

#veafagskole