English

Det er viktig med kompetanseheving!

Bjørg som er Parksjef i Gjøvik kommune, oppfordret en av sine kolleger til å ta fagskoleutdanning på Vea.

Jeg møtte Bjørg og hennes kollega Svein Peder Sveum for en prat om gartnerens kompetanse.

Bjørg har sin gartnerutdanning fra både Vea og Gjennestad, mens Svein Peder ikke hadde noen formell utdanning innen det grøntfaglige. Han hadde mange års erfaring med ulike gartneroppgaver i Gjøvik kommune, og kunne mye av det praktiske. Etter at Svein Peder ble arbeidsleder så han behovet for mer utdanning og ønsket å få mer formell kompetanse innen fagområdet. Bjørg oppfordret derfor Svein Peder til å søke om opptak på fagskoleutdanningen «Skjøtsel og drift av uteområder» på Norges grønne fagskole – Vea.

Realkompetansevurdering

Svein Peder hadde over 20 års erfaring fra grøntfaglig arbeid i kommunen og ble realkompetansevurdert til å ta fagskoleutdanning. Med fem års praksis,eller mer kan man søke om realkompetansevurdering.

Bratt læringskurve

Etter mange år med praktisk arbeid var Svein Peder i utgangspunktet litt skeptisk til å begynne på skolen igjen. I tillegg hadde han datavegring. Som student var det ingen bønn, jeg måtte bare lære meg å bruke data, sier Svein Peder.

Hvordan gjennomførte du utdanningen?

Vi hadde til sammen 10 samlingsuker der undervisningen var på Vea i vinterhalvåret. Jeg fikk også benytte litt av arbeidstiden til å jobbe med fagene. Det er krevende å være student, mye jobb, men jeg har aldri angret på at jeg valgte å gjøre det.

Når du ser tilbake på det året du gikk på Skjøtsel og drift, hva er det du har hatt mest utbytte av i ettertid?

Jeg har hatt bruk for alt vi lærte. Bruk av data, ressursplanlegging, økonomi, HMS, plantekjennskap, skjøtsel og drift. Alt vi lærte var relevant for jobben min som arbeidsleder i kommunen. Det var viktig å ha praktisk erfaring fra gartnerfaget fra før, da er det lettere å se relevansen av det du lærer på skolen. Det er mange krav som følger jobben som arbeidsleder og spesielt HMS var det nyttig å lære mer om, fordi det må vi bruke hele tiden. Jeg jobber med risikovurdering, følger opp arbeidet og må i tilfelle noe skjer skrive en avviksrapport.

Som arbeidsleder er det praktiske det aller viktigste, men med mer teoretisk kunnskap har jeg fått bedre forståelse for ressursplanlegging.

Hva har det betydd for arbeidsgiver at Svein Peder har tatt fagskoleutdanningen Skjøtsel og drift?

Svein Peder går inn i arbeidsoppgavene på en annen måte enn tidligere. Han har fått et annet perspektiv på oppgaver og konsekvenser innen de områdene vi jobber med, sier Bjørg.

Hva vil du Svein Peder si til andre som vurderer å ta fagskoleutdanningen Skjøtsel og drift av uteområder?

Det er bare å kjøre på! Jeg er veldig godt fornøyd med at jeg valgte å gjøre det. Har lært veldig mye, takket være veldig dyktige faglærere. De er både kunnskapsrike og gode på formidling!

Hva vil du Bjørg si til andre som vurderer å gi sine ansatte kompetansehevning gjennom fagskoleutdanningen Skjøtsel og drift av uteområder?

Som arbeidsgiver får du mer igjen, enn det koster. Du får en ansatt som blir mer selvgående og som kan ta mer ansvar. At en kollega tar utdanning smitter over til alle i avdelingen. Det blir høyere nivå på fagkunnskap, formidling av beskjeder blir gitt på en bedre måte, faglige spørsmål har bedre begrunnede svar og som leder får du flere å støtte deg på i avdelingen.

Kostnaden med utdanningen er ingen utgift, men en ervervelse. Du får mange ganger tilbake den investeringen som er gjort.

Jeg merker at Svein Peder har en større faglig styrke. Det har effekt i alle retninger, han er bedre på planlegging, økonomi, HMS og utførelse. Han er blitt en bedre støttespiller for både meg og de andre kollegene. Litt krevende også, for nå kan han konfrontere meg med måten ting gjøres på, sier Bjørg og smiler lurt.

Det er ikke mange som har utdanning med fokus på vedlikehold av anlegg, men det trenger vi. Flere burde velge fagskoleutdanningen Skjøtsel og drift av uteområder!

Bjørg og Svein Peder ved staudebedet som ligger ved innkjøringen til Gjøvik sentrum.

Tekst og foto: Dorte Finstad

Oppdatert 22.06.2017

#veafagskole