English

Det nærmer seg studiestart for Eksperimentell formgivning

Eksperimentell formgivning med plantemateriale er en ny, internasjonal fagskoleutdanning som starter på Vea høsten 2012. Nå begynner planene for studieåret å falle på plass og vi har nok studenter til å starte utdanningen.

Det er Siv Engen Heimdahl og Runi Kristoffersen som er hovedlærere på studiet. I tillegg vil det være innleide gjesteforelesere innen noen av emnene som studiet tar for seg. Siden dette er et internasjonalt tilrettelagt studium, vil mye av undervisningen foregå på engelsk. Oppgaver blir gitt på både norsk og engelsk.

Alle studentene møtes til første samling på Vea mandag 20.august kl.12.30. Da vil det bli mye praktisk informasjon om skolen og studieåret. Alle studentene skal besøke "De utenkte tankers tårn", der man blir utfordret til å tenke nytt. Tema for denne samlingen er kommunikasjon, formidling og eksperimentering med plantemateriale.

Andre samling er også på Vea. Da blir det en tur til fjellet, der studentene skal bli kjent med plantematerialer som lav og mose, for videre å benytte disse i ulike arbeider.  

Tredje samling skal være i Malmø, nærmere bestemt på Ingvar Strandhs blomsterskola i Oxie. Tema for denne samlingen er "Prosjektorganisering og ledelse".

Den fjerde samlingen skal være på Vea. Da skal det jobbes med "Idè og konseptutvikling".

I vårsemesteret planlegges det en samling i utlandet. Det blir mest sannsynlig i Italia eller Østerike, men dette skal studentene selv være med å avgjøre.

For deg som allerede er tatt opp som student på fagskoleutdanningen Eksperimentell formgivning med plantemateriale, vil du finne mer detaljert informasjon om studiesamlingene på læringsplattformen it`s learning.

Vi gleder oss til studiestart! 


Tekst: Hildegunn Aas og Dorte Finstad
Foto: Anne Stine Solberg 

Oppdatert 30.09.2015

#veafagskole