English

Dokumentert lift-opplæring for Park- og hagedriftstudentene

Torsdag 14.april hadde faglærer i maskiner, Even Glestad, opplæring i bruk av lift for studentene på fagskoleutdanningen Park- og hagedrift.  

Først gikk han gjennom hvordan liften skulle kjøres samtidig som han viste for gruppa. Deretter fikk hver av studentene kjøre liften på plass, vatre den opp og manøvrere den fra kurven.

 

 

I arbeidet som Fagtekniker Park- og hagedrift kan man ha god nytte av å kunne handtere lift dersom man for eksempel må beskjære trær som har en viss høyde.

Før denne praktiske dagen har studentene hatt teoriopplæring i bruk av lift.

De studentene som har deltatt på teoretisk og praktisk opplæring, får bekreftelse på dokumentert liftopplæring. 

Tekst og foto: Anne Hagen Bakken

Oppdatert 22.04.2016

#veafagskole