English

Edith er pottemaker og tar Ledelse i håndverksfag på Vea

Hun mener fagskoleutdanningen vil gagne bedriften hennes på sikt.

  • Navn: Edith Serine Thomassen
  • Klasse: Ledelse i håndverksfag
  • Alder: 41
  • Kommer fra: Lofoten, men bor i Trondheim
  • Bakgrunn: Pottemaker
  • Arbeidsgiver: Jobber 50% som keramiker i egen bedrift og 50% i Sintef (Materialer og kjemi).

Hvorfor valgte du å gå på Vea for å ta Ledelse i håndverksfag?

Jeg har sett at jeg har behov for mer kunnskap, spesielt innen økonomi og markedsføring. Og så syntes jeg det er viktig å få formalisert den kompetansen jeg allerede har.

Hvordan er undervisningen lagt opp?

Det er veldig greit med samlinger på tre dager. Det går fint å kombinere utdanningen med familie og jobb. Jeg har fullt fokus på studiet når jeg er på Vea på samling.

Hvordan trives du på Vea og i klassen?

Det er kjempefint på Vea! Jeg ble så glad da jeg kom hit. Klassen er fin med mye forskjellige folk som har ulike erfaringer og kunnskap. Det er veldig trivelige folk. Jeg synes det er bra både faglig og personlig. Lærerne er også flinke. De er veldig forskjellige, men utfyller hverandre på en fin måte. Jeg synes det er et veldig inkluderende miljø her.

Hva gjør du etter endt utdanning?

Jeg kan bruke utdanningen min i jobben min i Sintef og så har jeg nytte av den i videre drift av egen bedrift. Kanskje jeg tør å sette andre ideer ut i livet?

Hva vil du si til andre som vurderer å søke til fagskoleutdanningen Ledelse i håndverksfag?

Småetablerere har godt av det. Som keramiker jobber jeg mye alene og det er bra å komme ut sammen med andre fra bedrifter med samme utfordringer som jeg har.

I det daglige skal vi skal gjøre alt alene, derfor er det fint å komme i kontakt med andre som man kan dele erfaringer og utfordringer med. Jeg synes det er veldig greit å få tenkt gjennom og satt i system mye av det jeg kan. Faglig sett er det bra for meg og jeg tror dette vil gagne bedriften på lang sikt.

Når du øker og systematiserer kunnskapen blir du mye tryggere på deg selv og det du skal gjøre.

Er det noe annet du vil si?

Det å kunne bo på hybel her er helt fantastisk! At hyblene er så rimelige gjør at det er lettere å få det til økonomisk.  Og biblioteket er veldig bra. Jeg jobber mye med faget på kveldene når jeg er her og jeg jobber også på toget til og fra samling.

Jeg ble kjent med studietilbudet gjennom Birka, Nasjonalt senter for kunst og håndverk.

 

Flere bilder av Edith sine produkter finner du på hennes hjemmeside: www.pottemaker.no

Tekst: Dorte Finstad

Oppdatert 01.07.2016

#veafagskole