English

Eirik er utdannet gartner. Nå tar han fagskoleutdanning.

Eirik går første året på fagskoleutdanningen Park- og hagedrift og vi har snakket med han om hvordan det er å være student på Vea.

Navn: Eirik Pedersen

Klasse: Park- og hagedrift

Alder: 19

Kommer fra: Skien

Bakgrunn: Gartnerutdanning fra Gjennestad (Vg1 Naturbruk + Vg2 Landbruk og gartnernæring + Vg3 gartnernæring)

Arbeidsgiver: TNT landskap. Jeg hadde praksis hos TNT landskap da jeg tok gartnerutdanning og fikk fast jobb der etterpå. Der jobber jeg med Grønt vedlikehold. Skjøtsel og drift av private anlegg og noe offentlig. Jeg jobber der ved siden av fagskoleutdanningen.

Hvorfor valgte du å gå på Vea for å ta Park- og hagedrift?

Jeg hadde hørt om Vea fra venner og kollegaer. En kollega, Anne Marte, tar også fagskoleutdanningen Park- og hagedrift og hun anbefalte meg å ta fagskoleutdanning på Vea.

Hvordan stilte arbeidsgiver seg til at du ville gå på skole?

Det var veldig positivt. De vil hjelpe oss videre og få oss så langt som mulig. Jeg synes det fungerer bra å kombinere jobb og studier.

Hvordan er undervisningen lagt opp?

Vi har ukesamlinger, 6 uker i halvåret. Det er en del forelesninger, dialog og diskusjoner i klassen. Vi har ofte øvingsoppgaver etter en teoretisk innføring. Vi får både teori og jobber med fagstoffet praktisk. Vi er også ute på en del befaringer der vi ser på ulike anlegg. Vi ser på hva som fungerer og også det som ikke fungerer. Vi ser at det ofte mangler praktisk erfaring hos de som planlegger. For oss som har en praktisk bakgrunn før vi tar Park- og hagedrift vil vi kunne planlegge bedre i forhold til drift og skjøtsel.

Hva tenker du om arbeidsmarkedet for dere som har fagskoleutdanning?

Man er nok mer attraktiv med en slik utdanning. Det er nok begge deler, jeg hører om noen som ikke har fått jobb, men vet også at mange har jobb når de er ferdig utdannet her.

Hvordan trives du på Vea og i klassen?

Jeg trives veldig godt. Det er fantastisk godt miljø i klassen, vi ler mye. Vi lærer veldig mye av hverandre. Vi har ulik bakgrunn i erfaring og alder, samtidig så er vi interessert i det samme. Alle deler av sine egne erfaringer og det er veldig nyttig for oss. Jeg jobber mye med studiet når jeg først er på Vea og utnytter tiden. Det er helt greit at det ikke er så mye som skjer på skolen og i området rundt når jeg er her. Vi har nok med å jobbe med skolearbeid.

Hva gjør du etter endt utdanning?

Jeg har ikke så mye planer enda, men vil gjerne fortsette å jobbe i firmaet jeg jobber nå, og heller utvikle meg sammen med firmaet.

Hva vil du si til andre som vurderer å søke til fagskoleutdanningen Park- og hagedrift?

Prøv! Jeg har fått veldig mye ut av det så langt. Jeg anbefaler å være nøye med å lese studieplanen til studiet du søker på, slik at du vet hva du skal gå gjennom.

Er det noe annet du har lyst til å si?

Jeg er positivt overrasket over at skolen er så fleksibel til å tilpasse løsninger. Ting ordner seg. Vi blir absolutt hørt om det skulle være noe. Det er veldig åpenhet om å ta imot tilbakemeldinger, så det er ikke skummelt å ta opp noe.

Biblioteket er veldig bra og mye brukt. Er det litteratur vi savner så er bibliotekaren flink til å hjelpe oss og hun prøver å skaffe det vi eventuelt mangler. Det er ikke ofte du kan finne så mye faglitteratur på ett sted.

Maten i kantina er god!

 

Studentene på Park- og hagedrift lærer blant annet om oppmåling, tegning av uteområder, planlegging av uteområder og lage modeller.

Les om fagskoleutdanningen Park- og hagedrift her: Park- og hagedrift

Tekst: Dorte Finstad

Foto: Hamar media

Oppdatert 27.02.2017

#veafagskole