English

Elin tok fagskoleutdanningen Park- og hagedrift på Vea.

Jeg jobber med veiledning av kunder i hagesenteret og da er det viktig å ha god kunnskap om plantene og hvordan de skal plantes og stelles.

  • Navn: Elin Guttersrud
  • Klasse: Park- og hagedrift
  • Alder: 44
  • Kommer fra: Fet

Bakgrunn: Ingeniør. Tok gartnerutdanning på Vea og gikk videre på fagskoleutdanningen Park- og hagedrift

Hva gjør du nå?

Jobber i hagesenteret Sven Myrvold AS på Jessheim i sesongen (april-oktober)

Myrvold er et hagesenter der de fleste har gartnerutdanning. Her får kundene faglig veiledning av en gartner. En del av plantene produserer i Myrvold sin planteskole, mens andre planter kjøpes. Vi leverer en del planter til anlegg. Mitt ansvarsområde her er bærbusker og frukttrær.

Hvorfor valgte du å gå på Vea for å ta Park- og hagedrift?

Begynte på gartner fordi jeg ønsket å gå Park- og hagedrift. Jeg jobbet mye på laboratorium, det ble mye statisk og belastende og jeg måtte jobbe med noe som var mer dynamisk. Var hageinteressert og begynte å se etter gartnerutdanning. Da fant jeg ut at Vea hadde dette studietilbudet.

Hvordan var studiet lagt opp? 

Studiet var på deltid over to år. Det var samlingsbasert med undervisning 12 samlingsuker hvert år. Vi hadde klasseromsundervisning, forelesninger, praktiske oppgaver og var på befaringer. Vi var også på studietur i Sverige og Danmark.

Hva har denne utdanningen betydd for deg?

Utdanningen tar for seg hageplanlegging, etablering, drift og skjøtsel av uteområder. Jeg gikk først og fremst for å lære om hageplanlegging og skulle ønske jeg kunne lært enda mer om det.

Etablering og drift var veldig bra, og det er veldig nyttig for den jobben jeg har her i hagesenteret. Jeg jobber med veiledning av kunder og da er det viktig å ha god kunnskap om plantene og hvordan de skal plantes og stelles.

På sikt ønsker jeg å kunne jobbe mer med hageplanlegging for private anlegg.

Hva vil du si til andre som vurderer å søke til fagskoleutdanningen Park- og hagedrift?

Jeg har ikke angret! Det var veldig mye bra.

Biblioteket på Vea er veldig bra, og har godt utvalg i faglitteratur. Innen hageplanlegging finnes lite norsk litteratur, men det er mye bra på engelsk.

Studiet var samlingsbasert og for meg var det veldig bra å bo på Vea under samlingene. Da fikk jeg konsentrere meg om studiet. Det var helt herlig å kunne gå til ferdig middag hver dag. Det var luksus! Og noen dager var det dessert!!

Hos Sven Myrvold AS er det ikke bare Elin som har utdanning fra Vea. Ved siden av Elin sitter Ida som har tatt gartnerutdanning på Vea. Bak henne  står Borgny som har gartnerutdanning fra Vea og Marit Myrstad som er Fagtekniker Historiske grøntanlegg.

Tekst og foto: Dorte Finstad

Oppdatert 23.05.2016

#veafagskole