English

Emil tok fagskoleutdanningen Anleggsgartnertekniker på Vea

Emil var anleggsgartner og visste at han ville starte eget firma, men først ville han bli Anleggsgartnertekniker. Fagskoleutdanningen tok han på Vea.

  • Navn: Emil Andre Grini
  • Kommer fra: Jaren, Hadeland
  • Bakgrunn: Anleggsgartner
  • Arbeidssted: GM grøntanlegg AS

Arbeidsoppgaver: Daglig leder i GM grøntanlegg AS som jeg eier og driver sammen med Gudbrand Molden. Vi gjør alt innen anleggsgartnerfaget.

Når tok du fagskoleutdanningen Anleggsgartnertekniker på Vea? 2011-2013

Når du ser tilbake på det året du gikk på Anleggsgartnertekniker, hva er det du har hatt mest utbytte av i ettertid?

Faglig hadde jeg aller størst utbytte av å lære ADK (Anlegg, drift og kontroll) og det grøntfaglige. Lærte mye av Frode og Gøril. Flinke lærere!

Nettverket som jeg fikk er også veldig verdifullt for meg. Vi i klassen kom fra ulike steder i landet og vi hadde ulik kompetanse og erfaringer fra før. Nå har jeg flere jeg kan ringe til, når det er noe jeg lurer på.

Hva har denne utdanningen betydd for deg?

Jeg begynte på Vea fordi jeg visste at jeg ville starte for meg selv. Fagskoleutdanningen ga meg mer erfaring og kundene mine vet at de kan ha tillitt til meg, når jeg kan vise til at jeg er Anleggsgartnertekniker.

Hvordan var jobbmulighetene etter fullført utdanning?

Jeg startet mitt eget firma sammen med Gudbrand og vi har veldig mye å gjøre. Alle jeg kjenner innen anleggsgartnerbransjen har mye å gjøre. 

Hva vil du si til andre som vurderer å ta Fagskoleutdanningen Anleggsgartnertekniker?

Jeg synes det var verdt å gå der! Vi i klassen holder kontakten fortsatt både faglig og sosialt.

 

Både Emil og Mona tok fagskoleutdanning på Vea samtidig. Mona var gartner og tok fagskoleutdanningen Park- og hagedrift. Hun driver firmaet Barthel Hagedesign og samarbeider med GM Grøntanlegg AS. Mona planlegger og tegner hager, mens GM Grøntanlegg gjør anleggsgartnerarbeidet. De er begge fornøyd med samarbeidet og sier at det er godt å samarbeide med noen du vet er dyktige i faget sitt.

   

Da Emil var ferdig med oppdraget i den ene hagen, kunne han flytte maskiner og utstyr videre til naboen. Her har han satt opp stolper til gjerde, anlagt ny plen og lagt kanter i gatestein, mens gårdsplassen skal asfalteres. 

Tekst og foto: Dorte Finstad

Oppdatert 14.09.2018

#veafagskole